Feature

Charlotte Köhler Prijs voor Snelder Compagnons

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onlangs de jaarlijkse Charlotte Köhler Prijzen toegekend. Deze prijzen worden toegekend aan jonge Nederlandse kunstenaars die zich hebben onderscheiden op het gebied van beeldende kunst, decorontwerp of architectuur. Op het gebied van architectuur is dit jaar één prijs uitgereikt aan Michiel en Janneke Snelder, samen sinds kort Snelder Compagnons.

Broer en zus Snelder studeerden aan de afdeling Bouwkunde van de TU in Delft. Recent werd het door hen ontworpen distributiecentrum Kinzo in Ede opgeleverd. Dit project is gesitueerd langs de A30. De drie onderdelen van het programma: distributie, parkeren en kantoren zijn gestapeld, waardoor een compact gebouw uit twee los van elkaar gehouden volumes is ontstaan. De kantoren bevinden zich asymmetrisch ten opzichte van de distributiehal, in een 'zwevende schijf' op de toplaag, die is gericht op de A 30. De entree, de liften en het trappenhuis van de kantoren bevinden zich op 7 meter boven het maaiveld: op het parkeerdek, ter hoogte van de veertig meter verderop gelegen A30. In 1998 werd het college 'De Brink' opgeleverd. Een nieuw schoolgebouw dat noodzakelijk was na de fusie van een drietal scholen. De belangrijkste karakteristiek van het gebouw is het daklandschap, dat zich vanuit de kleinschalige, historische omgeving omhoogvouwt naar een veertien meter hoge top die grenst aan een grootschaliger achtergrond.

Behalve in de sector architectuur, werden er ook prijzen in de sector beeldende kunst toegekend aan Joost Conijn, die onlangs in het nieuws was dankzij zijn succesvolle tocht met een zelfgemaakt vliegtuig in de woestijn van Marokko, Jeroen de Rijke en Willem de Rooij die korte 16 en 35 mm films maken en aan Edwin Zwakman die zijn fascinatie voor architectonische en infrastructurele werken uit door het vervaardigen van kleine modellen die vervolgens gefotografeerd tot groot formaat worden opgeblazen.