Feature

Oosterhout Markt-prijsvraag

De gemeenteraad van Oosterhout heeft in augustus 1999 een prijsvraag uitgeschreven voor de herinrichting van de Markt. Vorige week koos de integrale vakjury unaniem voor het ontwerp van VHP en twee andere inzendingen. De prijsvraag betrof een zogenaamd ’turn-key’ project. Van de deelnemers werd niet alleen een ontwerp verwacht, zij moesten ook zorg dragen voor de realisatie.

Uiteindelijk zijn er circa 40 ontwerpen, veelal combinaties van architecten en aannemers, binnengekomen. De jury – Hans van der Markt, Tom Frantzen, Pascal Grosfeld, Eric Luiten en Harm Tilman – keek vooral 'of de Markt en omgeving als een grote stedelijke ruimte waarneembaar moest zijn, of dat zij in begrensde en naar materiaal en vorm gedifferentieerde deelruimtes moest worden uitgelegd.' Verder is gekeken naar de positie van de basiliek- staat hij op of aan de Markt? De jury constateert een belangrijk dilemma ten aanzien van de bezonning. Aan de zuidzijde van de basiliek is de bezonning en daarmee het verblijfsklimaat het meest gunstig, terwijl de horeca aan de overzijde is gevestigd. Pogingen om deze twee samen te brengen hebben naar de mening van de jury in geen enkel geval tot bevredigende resultaten geleid. De jury is 'het meest gecharmeerd geraakt van ontwerpen … die deze dilemma's zichtbaar en voelbaar hebben gemaakt'. Een ferme uitspraak waar de Oosterhoutse horeca mee vooruit kan.

De jury wees drie winnaars aan: Hofmarkt van VHP Stedebouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten i.s.m. aannemersbedrijf Van de Lindeloof, Peper en Zout van MTD, Buys & van der Vliet Landschapsarchitecten. i.s.m. Schapers & Zn en Vluchtheuvel van Pepijn Nolet & Marjan van Herpen.

In het najaar wordt door de bewoners van Oosterhout besloten welk ontwerp wordt uitgevoerd.