Feature

Zwolle City Development

De internet-ontwerpprijsvraag Zwolle City Development, waarin om plannen voor herstructurering van de doorkruising van de A28 door Zwolle werd gevraagd, heeft een winnaar opgeleverd. Het winnende plan Infrastructural Forces van Studio Newtec is gekozen uit een totaal van vijftien ingezonden plannen.

Het blijft voorlopig blijkbaar lastig om architecten zo ver te krijgen dat ze hun plannen voor een ontwerpwedstrijd op een eigen website plaatsen om deze vervolgens als link in te zenden. Vijftien ingediende plannen is namelijk niet erg veel. Ook de discussiemogelijkheden die op de website aanwezig waren zijn niet helemaal ten volle benut.

Dat neemt niet weg dat de winnenden plannen de moeite van het bezoeken waard zijn.

Het winnende plan Infrastructural Forces is een flitsend, goed uitgewerkt infrastructureel voorstel. waarbij de snelweg twee op- en afritten krijgt, die als poorten naar de stad dienen. verder wordt langs de A28 een stelsel van ventwegen, parkeergarages en transferia aangebracht, die aanknopen op de bestaande stedelijke structuur.

De ontwerpers van de inzending De Strip, dat een tweede prijs kreeg, Post L30 landscape architects, leggen een voorzieningenstrook langs de A28 en voorzien daarbij dat de verkeerssnelheid zal worden teruggebracht tot zestig kilometer per uur.

Het meest sympatiek – en het snelst, het plan was een van de eerste inzenders – is de derde prijs A Simple Plan van Jon Kristinsson en TU Delft, dat de A28 optillt zodat het regionale snelverkeer op de bovenlaag kan worden gescheiden van het lokale verkeer op de onderlaag. Hoge gebouwen langs de route dienen als geluidsbuffers.