Feature

Amfibische Winnaars

Vandaag is de uitslag bekend gemaakt van de ontwerpprijsvraag Amfibisch Wonen. De prijsvraag – die openstond voor ‘professionals en ‘amateurs, in de categorieën Landschap/Stedenbouw en Architectuur – vroeg om ideeën die streven naar wonen mét het water en naar planontwikkelingen waarin onder andere landschappelijke kwaliteiten, bodemomstandigheden, ontwikkelingen in de techniek van woningbouw en infrastructuur elkaar versterken.

De prijsvraag is uitgeschreven via het internet en heeft (daardoor?) ook internationaal veel inzendingen opgeleverd. Alle 156 bijdragen worden op de website van Amfibisch Wonen gepresenteerd in beeld en tekst.

De jury bestaande uit Hans Heemrood (voorzitter), Jan van Grunsven, Jandirk Hoekstra, Bart Lootsma en Sybrand Tjallingii heeft in elk van de drie categorieën drie prijswinnaars voorgedragen.

'In de benadering van de opgave onderscheidt de jury grofweg twee strategieën. Bij sommige plannen ligt de nadruk op het benutten van bestaande kwaliteiten, terwijl andere veel verder gaan en met voorstellen komen voor compleet nieuwe landschappen. De plannen verschillen ook door de aard van de innovaties. Aan de ene kant zijn er plannen waar de vernieuwingen zich in het bijzonder richten op systemen van waterbeheer, terwijl andere voorstellen juist opvallen door de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing (in de eerste categorie) en de architectonische uitwerking (in de tweede categorie). Het ideaal: een voorstel dat die beide kwaliteiten op een voortreffelijke manier in zich verenigt, heeft de jury niet mogen aantreffen. In bijna alle inzendingen spelen de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling een rol. In de meeste gevallen is duurzame ontwikkeling een randvoorwaarde die niet leidt tot principieel andere concepten.'

In de eerste categorie met het accent op Landschap en Stedenbouw heeft de jury een eerste prijs toegekend aan Landscape projects uit Manchester. Een plan dat opvalt omdat 'het tegelijk markant en realistisch is. De heldere en eenduidige structuur biedt ruimte aan een grote individuele vrijheid. Zowel stedenbouwkundig, architectonisch als qua waterbeheer is het voorstel overtuigend. De coulissen in de vorm van bosaanplant tussen de dijk en de 'havens' zijn een vondst.'

De tweede prijs in deze categorie ging naar Future Lifestyle Innovators uit London Engeland. verder werd een eervolle vermelding toegekend aan het plan van Andre Houtman uit 's-Hertogenbosch.

In de tweede categorie met accent op Architectuur werd de winnaar MG architecten uit Rotterdam. De jury kenschetst het plan als 'opwindend en realiseerbaar, met boeiende verkavelingen en even eenvoudige als interessante woningen. Binnen een duidelijk collectief beeld is een grote verscheidenheid mogelijk. De jury heeft twijfels over de mogelijkheid om met een klein vegetatiedak het water te zuiveren.'

De tweede prijs ging naar SEM-TEX, eveneens uit Rotterdam, en een eervolle vermelding was er voor een Japans team van het Kyushu Institute of Design in Fukuoka.

In de amateursectie werden drie prijzen uitgereikt aan respectievelijk: Martijn Schoots uit Gouda, Patrick Coleman uit Delft en Diana Store uit Leeds Engeland. Martijn Schoots ontving tevens de Willem Bosbokaal voor de meest originele en vernieuwende inzending van deze categorie.