Nieuws

Groepsportretten 2000

Gedurende de maanden mei en juni worden er in acht verschillende lokale architectuurcentra vier groepsportretten van jonge architecten tentoongesteld. Het is de tweede aflevering van de vorig jaar op initiatief van het Stimuleringsfonds voor Architectuur gestarte reeks. Elke groep presenteert zich tweemaal in een van de architectuurcentra en heeft bovendien een eigen website.

De vier deelnemende groepen zijn Loodvrij, Le Zoom, AAA en NEXT, geen namen die direct bellen doen rinkelen, maar dat is geen wonder. Het betreffen veelal niet eens 'echte' architectenbureaus, maar infomeel samenwerkende groepen van meerdere jonge ontwerpers. Dit netwerkkarakter wordt bijvoorbeeld door Loodvrij – een samenwerkingsverband van vijf aan de TU Eindhoven afgestudeerde ontwerpers – aardig verbeeld door een metrokaart. De individuele lijnen stellen de individuele ontwerpgeschiedenissen voor, de overstapstations de samenwerkingen. Ook de overige groepen presenteren zich als netwerk van in meer of mindere mate incidenteel samenwerkende individuen.

Opmerkelijk is het feit dat zich onder de achttien architecten zeven buitenlanders bevinden. A/A/A/ bestaat zelfs alleen maar uit buitenlanders (twee Duitsers, een Zwitser en een Deen) die bij verschillende Nederlandse bureaus werken. De organisatoren zien deze menging als ' 'tekenend voor de snelle internationalisering van het architectuurveld in Nederland, in de hand gewerkt door de omvang van de bouwproductie en daarmee van de werkgelegenheid.'

Daarbij mag overigens ook de invloed van Europan niet worden vergeten. Juist daar worden internationale samenwerkingsverbanden gestimuleerd.