Feature

Spotter wint

Architect Eduard Böhtlingk heeft 14 april uit handen van juryvoorzitter prof.ir. Wiek Röling in het Topshuis op Neeltje Jans de eerste prijs ontvangen voor de prijsvraaginzending ‘Spotter’: het ontwerp van een inzicht- en uitzichtpunt voor de Oosterschelde.

De prijsvraag is uitgeschreven door de Dienst Landelijk Gebied. Het doel is de bezoekers van het Nationaal Park Oosterschelde naast de Stormvloedkering en de Zoet- en Zout waterpaviljoens bij Neeltje Jans meer inzicht te bieden in de bijzondere natuurwaarden van het gebied. Onder het motto: 'Velen kennen de pracht van het uitzicht over de Oosterschelde, weinigen de pracht van de inzichten in de Oosterschelde' werd een ontwerp gevraagd van een uitzichtpunt, inzichtpunt, picknickset en afvalbak.

Het ontwerp van Böhtlingk gaat uit van het principe dat uitzicht altijd aan inzicht gekoppeld moet zijn. Ook constructief is dit gehanteerd als ontwerpgegeven: ze houden elkaar letterlijk in evenwicht.

Voor dit waterrijke gebied, met 2.70 m getijdeverschil, is een drijvende 'Spotter' ontworpen. Deze bestaat uit een lange trap die op afstand schijnbaar door een 'gat' in het water (of grond) naar de bodem verdwijnt. Dichterbij gekomen ziet de bezoeker dat hij door het gat onder de waterspiegel kan komen en daar door de glazen wanden de onderwaterwereld waar kan nemen.

Door het drijvend karakter is de Spotter overal in het Oosterscheldegebied te plaatsen. Midden in het volle water, in een slikachtige of modderige omgeving of in een gebied met meer dichte vegetatie. Daarmee is op een aantal strategische plekken het verschil in zoete- en zoute naturen zowel boven als onder water waar te nemen.

De Spotters kunnen direct bereikbaar zijn vanaf de wal met drijvende loopbruggen of steigers. Ze kunnen ook in een boottochtje met een gids vanuit Neeltje Jans bezocht worden.

De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van fl 10.000,- en een mogelijke vervolgopdracht voor uitwerking van het idee.