Nieuws

Verzin (snel) een list!

De door Van den Broek en Bakema ontworpen Opstandingskerk in Schiedam staat al enige tijd leeg en verpauperd zeer snel. De gemeente Schiedam kocht het gebouw vijf jaar geleden van de Nederlandse Hervormde gemeente. Onderzoek naar een tweede leven voor de kerk leverde niets op daarom ligt er nu het plan om de kerk uit 1954 te slopen.

Op de plek van de kerk zou een nieuw gebouw dienen te komen die de blikvanger van de gerenoveerde wijk Nieuwland moet worden. Het kerkgebouw wordt dus gesloopt tenzijÂ… er een concreet, financieel haalbaar en goed onderbouwd plan bij het college wordt ingediend. De datum van zaterdag 15 april wordt dus het uur van de waarheid voor de Opstandingskerk, want als er geen plan wordt aangedragen zal het gebouw niet lang daarna tegen de vlakte gaan.

Een ieder met een goed idee wordt opgeroepen in woord en/of beeld B&W van Schiedam hierin te laten delen. Behalve het goede idee dient ook een indicatie gegeven te worden van de exploitatie mogelijkheden en de financiering (ter indicatie, de boekwaarde van de kerk is 1 miljoen gulden). Stuur je idee voor 15 april naar:

Gemeente Schiedam

B&W

Postbus 1501

3100 EA Schiedam