Feature

Casa Casla

Gisteren zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de ontwerpwedstrijd Casa Casla. De prijsvraag was georganiseerd door het locale architectuurcentrum van Almere, Casla. Eerste prijs ging naar Floating Media ontworpen door Jean-Philippe Lanoire en Sophie Courrian, zij krijgen de opdracht het ontwerp te realiseren.

De opgave bestond uit het ontwerpen van twee drijvende paviljoens. Een daarvan is bestemd voor het op te richten archeologisch paviljoen en de andere is voor Casla. Beide paviljoens komen in het Weerwater te liggen aan de zuidelijke oever van het Lumierepark. Voor beide paviljoens moest worden uitgegaan van hetzelfde programma: ruimtes die flexibel in te delen zijn en gebruikt kunnen worden voor zowel publieksgerichte activiteiten als voor besloten bijeenkomsten, zowel geschikt voor exposities als voor filmvoorstellingen. Dit alles dient over meerdere verdiepingen plaats te vinden en per paviljoen een oppervlakte van 500m2 te beslaan.

De jury besloot de prijs toe te kennen aan Floating Media omdat het ontwerp uitdrukking geeft aan de hedendaagse informatie- en communicatietechnologie. Floating Media is volgens de jury in zekere zin nog een huls die nadere invulling behoeft maar waarvan de veelbelovende aanzetten reeds aanwezig zijn in de plattegronden en 'het mededeelzame uiterlijk'. Het is de bedoeling dat het nieuwe architectuurcentrum in 2001 gereed is.

De tweede prijs is gewonnen door Siebold Nijenhuis en Aldo Vos (SAAS architecten). Zij wonen eerder al de eerste prijs in de Europan prijsvraag. De derde prijs gaat naar Geert Vennix, Matteo Fosso, Mirjam van Hasselt en Roosmarie Carree.