Feature

ScafFold, het nieuwe Stylospaviljoen

Bouwen leer je in de praktijk. Naast elke ontwerpschool zou dus eigenlijk een permanente bouwplaats moeten worden ingericht, maar tussen droom en daad… Een uitzondering vormt het Stylospaviljoen tegenover de entree van het Bouwkundegebouw in Delft. De door studenten ontworpen en gebouwde transparante doos functioneert nog prima, maar is desondanks aan vervanging toe. Een nieuwe generatie een nieuw paviljoen.

Dit voorjaar organiseerde Stylos opnieuw een prijsvraag onder studenten voor een ontwerp van een tijdelijk onderkomen voor kleine exposities, bijeenkomsten, discussies en borrels na lezingen. De winnaars zijn Johan van Lierop en David Philipsen met het ontwerp ScafFold. Het thema van de ontwerpprijsvraag was tijdelijkheid.

De ontwerpers hebben het ontwerp opgevat als een permanent bouwproces. Het gebouw staat letterlijk in de steigers tot een nieuwe generatie een nieuw gebouw zal gaan bouwen. De draagconstructie van het paviljoen zal bestaan uit steigermateriaal. Door het onaffe karakter worden nieuwe (bouw)activiteiten uitgelokt. Een van de sterke punten van het ontwerp is de realtie met elementen en gebouwen in het kleine bosje voor het Bouwkundegebouw.

Het ontwerp bestaat uit twee volumes: een kern en een zaal. De translucente kern is het hoofdvolume en bevat de bar en een expositieruimte. De meer gesloten kern zal worden gebruikt voor lezingen en vergaderingen. Een groot raam dat is gericht op de entree van het Bouwkundegebouw kan dienst doen als projectie- en reclamescherm. Een hellingbaan trekt door het gebouw naar een besloten dakterras.

Het gebouw wordt grotendeels opgetrokken uit steigerwerk en steigerdelen. Voor vloeren en daken, maar ook voor de dichte wanddelen wordt gedacht aan prefab dakelementen. De translucente gevel zal worden opgebouwd uit polycarbonaat en hergebruikte kozijnen. Het is de bedoeling dat het paviljoen komend najaar in acht weken wordt gebouwd.

PS: Sponsors altijd welkom