Feature

Ver- en nieuwbouw Gemeentearchief Amsterdam

Een selectiecommissie waarin onder anderen architect Hans van Heeswijk, stedenbouwkundige Maurtis de Hoogh en architectuurhistoricus Vincent van Rossem zitting hadden, heeft ontwerp van het architectenbureau Claus en Kaan Amsterdam gekozen om het Amsterdamse Gemeentearchief ingrijpend te gaan verbouwen en uit te breiden. Als het plan door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal de eerste paal in 2002 de grond in gaan.

Het Gemeentearchief van Amsterdam is nu gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Overamstel aan de Amstel, daarnaast heeft het archief de beschikking gekregen over de voormalige Asscher diamantfabriek aan de Tolstraat. Na een Europese aanbesteding werden vijf Nederlandse bureaus uitgenodigd een schetsontwerp en een vlekkenplan te maken op grond waarvan Claus en Kaan Amsterdam werd uit gekozen. De andere bureaus die meedongen naar de opdracht waren Benthem en Crouwel, Henket, Van Egeraat en Wouda.

In het ontwerp van Claus en Kaan krijgt de gevels aan de Amstel en aan de Tolstraat een nieuw aanzicht. Ook de indeling ondergaat een grote verandering, op de begane grond komen alle publieksruimtes, de depots en werkruimten komen op de verdiepingen daarboven. Het voorplein van het Asscher gebouw zal worden ingericht als openbaar gebied met een terras.

Het ontwerp is zo gemaakt dat de ver- en nieuwbouw in fases gerealiseerd kan worden waardoor de overlast voor de bezoekers en medewerkers tot een minimum wordt beperkt. De kosten voor de eerste fase bedraagt 15 miljoen gulden en het totale bouwproces zal naar verwachting vier tot vijf jaar in beslag nemen.