Feature

Archiprix 2000 winnaars

Vandaag zijn de winnaars van de eerste Archiprix van deze eeuw bekend gemaakt. Jaarlijks selecteren de Nederlandse architectuuropleidingen hun beste studentenplannen voor deelname aan Archiprix. Hieruit kiest vervolgens een jury de (aller)beste plannen van het afgelopen studiejaar. Evenals de voorgaande jaren maakt ArchiNed de winnaars op het moment van uitreiken bekend.

De jury – dit jaar: Eelco Hooftman – landschapsarchitectuur, Liesbeth van der Pol – architectuur, Anna Vos – stedebouw en Moshé Zwarts – architectuur – constateert ook nu weer een grote nadruk op het (voor)onderzoek, de analytische aspecten en de presentatie ten koste van de ruimtelijke ontwikkeling, de detaillering en de constructie. Dit geldt vooral voor de architectuurplannen, waar de jury liever ruimtelijke virtuositeit ziet dan een uitgebreide analyse, maar ook voor de andere vakgebieden. Ook de opmerking dat er soms nogal ver buiten het eigen vakgebied wordt getreden klinkt bekend in de oren. Uitzonderingen daargelaten bereiken de plannen volgens de jury geen hoge kwaliteit op de terreinen die buiten het eigen vakgebied liggen. Zij voegt daaraan de uiterst zinvolle, maar waarschijnlijk opnieuw weinig nagevolgde, aanbeveling toe om dergelijke plannen (vaker) in interdisciplinaire groepen te ontwikkelen.

Verder merkt de jury op dat 'Uit de plannen een hernieuwde aandacht (blijkt) voor het zwaarmoedige, onderaardse dat zich uit in het labyrint en het ritueel. Is de lichtheid van het gebouw ondraaglijk geworden of komt deze reflectieve tendens voort uit het, ten tijde van het plannenmaken, naderende einde van het millennium? Een constatering die de ArchiNed redactie unaniem en van harte onderschrijft.

De jury selecteerde uit de 26 ingezonden afstudeerplannen de plannen met de hoogste kwaliteit en kende daaraan twee prijzen en drie eervolle vermeldingen toe. Geselecteerd werden de plannen die op overtuigende wijze het gestelde doel bereiken en daarbij hoog scoren op alle criteria. Beide eerste prijzen werden toegekend aan plannen die daarenboven uitzonderlijke kwaliteiten bezitten op één of meer hoofdaspecten van de opgave en of vernieuwende ideeën presenteren.