Nieuws

BUSJE RIJDEN, GEBOUWTJE KIJKEN

In Utrecht werd het thema van de dag van de architectuur ’tenminste houdbaar tot’ vertaald in ’30 jaar stadsontwikkeling in Utrecht’. Dit werd getoond met een tentoonstelling, bustochten en een rondleiding door het nieuwe stadhuis ontworpen door de maandag overleden Enric Miralles. ArchiNeds correspondent Erik Stekelenburg doet verslag.

Voor de bustochten was er weinig belangstelling. Een blik op gebouwen vanaf de openbare weg levert voor een beetje architectuurminnend Utrechter nauwelijks nieuwe feiten op. Slechts enkele gebouwen waren opengesteld. Bij de combinatie van Utrecht en 'tenminste houdbaar tot' denk je aan meer spannende en aansprekende dingen dan wat er alleen in de laatste 30 jaar is gepresteerd. De enige keer dat er in de busrit, waar deze correspondent aan deelnam, opwinding ontstond was bij het passeren van het Janskerkhof. Bij het graafwerk voor de HOV-baan zijn hier vijf sarcofagen en skeletten blootgelegd uit de periode 1050-1200.

Voor de rondleiding door het nieuwe in aanbouwzijnde stadhuis was zo veel belangstelling dat er even werd gevreesd voor mogelijk handgemeen bij de uitgifte van kaarten. De gids van onze groep kwam van de aannemerscombinatie en wist over de architectuur niet veel te melden. Van hoe het stadhuis er uit zou gaan zien was slechts een glimp op te vangen. Veel steigermateriaal bemoeilijkte het zicht op het toch al niet simpele gebouw. Toch was de rondleiding een bijzondere ervaring. Ook als illustratie van het thema 'tenminste houdbaar tot' is het stadhuis een goede keus. Kosten noch moeiten zijn gespaard om zoveel mogelijk elementen van het bestaande stadhuis in het nieuwe stadhuis een plaats te geven. Veel delen van het bestaande gebouw zijn in oude luister hersteld en blijven in het zicht. In een paar gevallen zijn deze delen voorzien van een voorzetlijst, zodat ze als schilderij over komen. Het hergebruik, het verleden, is op veel plaatsen zo aanwezig dat het een bepalend stempel op het gebouw drukt en verder gebruik van decoratie overbodig maakt.

Achteraf kreeg de dag door de dood van de architect van het stadhuis een onverwachte, wrange lading. Enric Miralles overleed begin van de week op 45 jarige leeftijd aan een hersentumor. Miralles realiseerde in Nederland onder andere woningbouw op Borneo/Sporenburg (Amsterdam) en het stadhuis van Utrecht waarvan de oplevering over drie weken staat gepland.