Nieuws

Groene Hart: tussen Droom en Werkelijkheid

In Kasteel Groeneveld te Baarn is tot maart volgend jaar een bijzondere tentoonstelling rondom het Groene Hart te zien. de tentoonstelling gaat in op het gebied, dat misschien wel het beste voorbeeld is van de ‘kunst van het ruimtelijk ordenen’.

De tentoonstelling 'Groene Hart: tussen Droom en Werkelijkheid' is ontworpen door Donald Janssen, is zeer ruim opgezet en ontvouwt zich in vijf zalen van het Kasteel. In twee zalen wordt de Visie op het Groene Hart getoond. Dit gedeelte van de tentoonstelling is bedacht door landschapsarchitect Marcel Eekhout en beeldend kunstenaar Lilian Roosenboom. Uitgangspunt in deze zalen is het werk van de Harrison Studio; een groep kunstenaars, architecten en ecologen uit de USA. Met hun kunstzinnige Green Heart Vision kregen zij in 1995 de pennen aardig in beweging. De Visie uit 1995 wordt in de tentoonstelling geconfronteerd met actuele ruimtelijke ontwikkelingen. In de tegenoverliggende vleugel van het kasteel wordt de idylle van het Groene Hart getoond aan de hand van kunstwerken. Er zijn schilderijen te zien van de schilders van de Haagse School, Mondriaan, Gestel en kunstenaars uit onze tijd. Ook muziek en poezie komen in dit gedeelte, waarin de Identiteit van het Groene Hart centraal staat, aan bod. Dit gedeelte van de tentoonstelling is samengesteld door Lieuwe Wynia en Ineke Westdijk. Tenslotte wordt in de Confrontatiezaal ruimte gemaakt voor de stand van zaken op dit moment in het debat over de Groene Ruimte. Er worden video's, recente beleidkaarten, en kindertekeningen getoond en er is letterlijk ruimte gecreeerd voor debat.