Feature

BNA-kubus voor Quadrat

De BNA kubus die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of instelling als blijk van waardering voor een bijzondere verdienste voor de architectuur in Nederland gaat dit jaar naar het Rotterdamse bureau Quadrat Stedebouw en Landschap.

De jury bestaande uit Corinne Bouwers, Hedy d'Ancona, Bernard Colenbrander, Gunnar Daan, Timmie Thio en Chris Vegter was gevraagd een kandidaat voor te dragen binnen het thema 'Het openbare gebouw'. Met dit thema wil de Bond van Nederlandse Architecten de aandacht vestigen op de veranderende en vervagende identiteit van openbare gebouwen, ook in hun stedenbouwkundige context.

Bij de keuze heeft de jury onder meer gelet op de vernieuwing die de projecten met zich meebrengen en hun betekenis voor de toekomst.

De keuze viel op Quadrat Stedebouw en Landschap vanwege de wijze waarop het bureau 'met ogenschijnlijk eenvoudige middelen en zeer ingenieuze oplossingen een geniaal effect weet te bereiken'. Daarnaast looft de jury de 'speurtocht' van Quadrat naar nieuwe vormen van openbaarheid.

Quadrat ontvangt de kubus op 7 oktober, aansluitend op deze plechtigheid vindt in het Amsterdamse Felix Meritis het traditionele kubusbal plaats.