Feature

Gezocht: architect voor provinciehuis

Een deel van het provinciehuis van Noord Holland zal worden vervangen door nieuwbouw. De architectkeuze volgt de Europese aanbestedingsprocedure. Omdat niet iedere architect het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen leest waarin dit wordt gepubliceerd, hier een oproep tot deelname.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten het uit de jaren vijftig van de vorige eeuw daterende deel van de gebouwen aan de Dreef te Haarlem te vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw moet aansluiten op de naastgelegen monumentale panden en onder andere een nieuwe statenzaal omvatten en een parkeervoorziening voor 240 auto's. Het totaal te realiseren oppervlak zal tenminste 12.500 m² bedragen. De totale investeringskosten voor het project worden begroot op ruim 70 miljoen gulden. De uitbreiding dient medio 2005 gereed.

Bureaus die geïnteresseerd zijn kunnen vanaf 5 september een informatiepakket aanvragen bij Toornend & Partners, fax 023-5318470. De daadwerkelijke aanmelding dient voor 29 september 2000 binnen te zijn. Hierna zal een selectieprocedure plaats vinden. Uit alle aanmeldingen zal de selectiecommissie bestaande uit: Hubert-Jan Henket, Wytze. Patijn, Stéphane Beel, de stadsarchitect en stedenbouwkundige van de gemeente Haarlem en een vertegenwoordiger van de provincie, vijf bureaus kiezen die een meervoudige opdracht krijgen. Omdat de nieuwbouw tussen twee monumentale panden komt te liggen strekt ervaring met de verbouw van monumenten tot aanbeveling, voorts hecht de provincie veel waarde aan 'duurzaam bouwen'. Eind november maakt de selectiecommissie haar keuze bekend. De definitieve keuze van de architect wordt medio 2001 verwacht.