Feature

Prix de Rome 2000/2001

Gedurende het najaar van 2000 en het voorjaar van 2001 wordt – voor het eerst sinds 5 jaar – weer een Prix de Rome Architectuur en Stedenbouw & Landschapsarchitectuur uitgeschreven.

De Prix de Rome is de oudste en grootste aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars en architecten, (tot 35 jaar) in Nederland. Sinds 1985 wordt hij op tien disciplines uitgereikt, waarvan er jaarlijks twee aan bod komen. Dit jaar dus twee disciplines Architectuur en Stedenbouw & Landschapsarchitectuur.

De Prix de Rome is oorspronkelijk in 1817 Рnaar Frans voorbeeld dat in veel landen gevolgd is- ingevoerd door koning Willem I. In 1870 werd de staatsprijs door koning Willem III vastgelegd bij de wet op de Rijksakademie. De oorspronkelijke opzet was gebaseerd op het Beaux Arts onderwijs. Ook de oorspronkelijke prijs: een Grand Tour naar de klassieke Italiaanse voorbeelden van kunst en architectuur stamt uit die periode (of wat betreft de Franse winnaars vier jaar studie aan de Acad̩mie de France in Rome). Sinds die tijd is de prijs met wisselende regelmaat aan architecten uitgereikt. Na een stilte in de jaren zeventig staat de prijs ook voor architecten weer op de agenda.

In 1985 is de opzet van de Prix de Rome Рgelijktijdig met de reorganisatie van de Rijksakademie Рvernieuwd: verhoogd prijzengeld, ruimere mogelijkheden voor deelname, etc. De vorige Prix de Rome voor architectuur is in 1995 gewonnen door Rob Hootsmans, de eerste prijs voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur ging dat jaar naar Branimir Medi̤.

De Prix de Rome kent een voor- en eindronde. De voorronde duurt drie weken, van 19 oktober t/m 9 november 2000. De jury selecteert naar aanleiding van de ingezonden ontwerpen maximaal vier kandidaten voor de eindronde. Deze maken in de werkperiode van drie maanden (jan-mrt 2001) een nieuw ontwerp, op basis waarvan de jury uiteindelijk de prijzen toekent. Tijdens hun werkperiode kunnen de eindrondekandidaten beschikken over een atelier in de Rijksakademie.

De prijsuitreiking en de tentoonstelling van de Prix de Rome Architectuur en Stedenbouw & Landschapsarchitectuur vinden volgend jaar in juni plaats in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. De expositie zal samen met de tentoonstellingen van Europan Nederland en Archiprix deel uit gaan maken van Coming Soon!, een expositie die plaatsvindt in het kader van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa. In deze periode zal naast de tentoonstellingen ook een aantal lezingen en discussieavonden worden georganiseerd.

Deelname is strikt individueel en staat open voor architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die ten minste twee jaar onafgebroken in Nederland wonen en werken en niet ouder zijn dan 35 jaar. Deelname is mogelijk als men een diploma TU of Academie van Bouwkunst bezit (of een gelijkwaardig buitenlands diploma). Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die niet een dergelijk diploma bezitten moeten bij inschrijving aantonen op een gelijkwaardig niveau te werken.