Feature

Uitstel nieuwbouw Stedelijk Museum

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft besloten om de nieuwbouwplannen voor het Stedelijk Museum voorlopig te bevriezen. Dit maakte wethouder G. Dales (Financien) dinsdag tijdens een persconferentie over de Amsterdamse begroting voor 2001 bekend.

De Amsterdamse gemeenteraad besloot in juli nog dat het museum volgend jaar van start kon gaan met de nieuwbouw. Aanleiding om een en ander op te schorten zijn nieuwe ideeen over een eventuele uitbreiding van het Stedelijk op de Zuidas en nieuwe ideeen over het delen van depots met bijvoorbeeld het Amsterdams Historisch Museum.

Bovendien is er nog steeds geen financiele dekking voor de renovatie van het hoofdgebouw van het museum, nieuwe depots en de kosten voor tijdelijke verhuizing van afdelingen bij de verbouwing. De kosten hiervoor bedragen bij elkaar naar schatting 125 miljoen gulden. Samen met de nieuwbouw schat cultuurwethouder S. Bruines de totale kosten op 170 miljoen gulden. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft tot dusver nog maar 55 miljoen gereserveerd, maar wil 17 miljoen daarvan besteden aan het realiseren van het zogeheten vlakkevloertheater in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Ook dat is een reeds jaren oude belofte.

Het college vindt, aldus wethouder Dales, dat de definitieve besluitvorming rond de nieuwbouw van het Stedelijk onderdeel moet worden van de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002.

Het Stedelijk Museum is verheugd. Het besluit de verschillende fasen van de uitbreiding in elkaar te schuiven en als een samenhangend plan te beschouwen, betekent volgens het museum dat alle ambities en doelstellingen volledig kunnen worden gerealiseerd. De planontwikkeling met architect Alvaro Siza gaat gewoon door.