Nieuws

Open dag Mariënburg, Nijmegen

Het Mariënburgproject maakt onderdeel uit van een grootschalig herstelplan voor het Nijmeegse stadscentrum. Het project omvat de herstructurering van het stratenpatroon, de bouw van winkelruimten, 74 luxe appartementen, ruimte voor het gemeentearchief en de dienst Sociale Zaken, een bibliotheek en theater-filmhuis. Ter gelegenheid van de oplevering worden aanstaande zaterdag (21 oktober) rondleidingen georganiseerd.

In het Mariënburgproject dat in 1993 van start is gegaan is gestreefd naar de stedenbouwkundige verbetering van de binnenstadsstructuur. Met het creëren van een nieuwe openbare route in twee niveaus tussen Burchtstraat en Ziekerstraat is een nieuwe verbinding tot stand gebracht in het bestaande patroon van straten en pleinen van Nijmegen. Centraal in het plangebied ligt een nieuw driehoekig plein met in het midden de historische Mariënburgkapel.

Waar de bestaande en inmiddels gesloopte kantoorbebouwing een sterk monofunctioneel karakter had, is in het nieuwe project geprobeerd een multifunctioneel stedelijk karakter te realiseren waarbij de nadruk ligt op openbaarheid; openbaarheid van het gebied en van de gebouwen.

De architectonische uitwerking van het Masterplan stond onder supervisie van Sjoerd Soeters en is door drie architecten uitgewerkt. Jos van Eldonk (Soeters van Eldonk architecten) ontwierp de kantoren en de onderkomens voor de culturele instellingen. Elk van de organisaties heeft een eigen 'pand met karakter' aan het Nieuwe Mariënburgplein gekregen en is gekoppeld aan het voormalige politiebureau waarin de hoofdtaken van de instellingen zijn ondergebracht: het depot van het gemeentearchief in de kelder, de uitleenruimte van de bibliotheek op de begane grond en de kantoren van de Dienst Sociale Zaken op de eerste en tweede verdieping.

Het theater-filmhuis Cinemariën/LUX is gerealiseerd in het nieuwe poortgebouw aan het Mariënburgplein. Alle theaterzalen zijn in een ondergrondse kelder ondergebracht. De filmzalen met de foyer zijn op de eerste verdieping gesitueerd met uitzicht naar het plein; op de begane grond bevinden zich de publieksfuncties van het complex.

Joris Molenaar (Molenaar & van Winden architecten) en Vera Yanovshtchinsky (Vera Yanovshtchinsky architecten) zijn als architecten verantwoordelijk voor de invulling van de gebogen straat die de centrale as is in het gehele plan. Aan deze nieuwe volledig openbare straat zijn, op twee over elkaar heen schuivende maaiveldniveaus, winkels gerealiseerd met daarboven woningen, ontsloten vanuit semi-openbare binnentuinen.