Nieuws

Plan Meerpaal Goedgekeurd

De Gemeenteraad van Dronten is bijna unaniem (twee tegenstemmen) akkoord gegaan met de verbouwingplannen voor De Meerpaal. Het ontwerp van Atelier PRO dat in het voorjaar werd gekozen uit drie alternatieven, heeft sindsdien enige wijzigingen ondergaan, maar het ontwerp wordt in grote lijnen uitgevoerd. De belangrijkste karakteristieke elementen van de huidige Meerpaal blijven hierdoor behouden.

Het wordt allemaal wel wat duurder. De oorspronkelijke kostenraming van 32 miljoen, bleek onhaalbaar. Er is een door het adviesbureau een rekenfoutje van een miljoen of 7 gemaakt, er zijn nieuwe welzijnsfuncties aan het programma van eisen toegevoegd, de installaties worden wat uitgebreider, kortom het nieuwe stichtingskostenbudget is circa 48 miljoen geworden. De overheid in de personen van minister Pronk en de Rijksbouwmeester hebben overigens een bijdrage van maximaal 4,2 miljoen toegezegd voor het behoud van het gedachtegoed van Van Klingeren en voor behoud van (onderdelen) van de huidige Meerpaal.

Van Klingeren zou overigens wel geweten hebben hoe hij met budgetoverschrijding om moest gaan. Zelf was hij ervan overtuigd dat de kwaliteit van zijn Meerpaal het gevolg was van het lage budget (of anders gezegd hij heeft voor het zelfde geld veel meer geboden dan was gevraagd.)

De belangrijkste karakteristiek van De Meerpaal, de informele, openbare ruimte blijft behouden, zij het dat voorheen sprake was van functies in, terwijl in de toekomst de functies om de hal zijn gegroepeerd. De huidige Meerpaal-ruimte wordt omgevormd tot overdekt stadsplein. De karakteristieke stalen draagconstructie – een wondertje van slim construeren – zal geheel behouden blijven. De kolommen en de spanten zullen samen met het aangepaste 'ei' de fysieke herinnering aan een sociaal-architectonisch monument levend houden. In het 'Ei' zal een tussenvloer worden aangebracht. Onder deze vloer komen een bioscoop en horecafuncties, op de vloer komt onder meer ruimte voor computerplekken van de aangrenzende bibliotheek.

Als alles verder volgens planning verloopt zal De Nieuwe Meerpaal over drie jaar worden geopend.