Nieuws

Shortlist architecten Rijksmuseum

Vandaag is door de komende en gaande Rijksbouwmeesters Jo Coenen en Wytze Patijn gezamenlijk de shortlist bekendgemaakt van drie Nederlandse en vier buitenlandse architecten die meedingen naar de opdracht voor één van de negen Grote Projecten: de restauratie en renovatie van het Rijksmuseum. Daarnaast is een lijst van vijf potentiele restauratiearchitecten opgesteld.

De opdracht aan de hoofdarchitecten luidt: Het vorm geven van het Nieuwe Rijksmuseum, niet alleen als onderdak voor de collecties, maar ook als architectonisch monument, rekening houdend met de plaats van het gebouw in de stad en met de omringende tuin.

De rijksbouwmeesters vragen de architecten om hun visie op het Rijksmuseum in de eenentwintigste eeuw te presenteren. In de loop van de vorige eeuw is het uit 1885 daterende concept met zijn oorspronkelijke uitmonstering van architect P.J.H. Cuypers langzaam onzichtbaar geworden. Een belangrijk element bij de restauratie en renovatie is dan ook hoe de weg 'terug naar Cuypers' gevonden kan worden.

De architecten wordt daarom ook gevraagd een nadere interpretatie te geven van het uitgangspunt 'terug naar Cuypers'. Daarnaast moeten de architecten hun visie geven op de omgang met nieuwe functies in het bestaande gebouw (de relatie oud versus nieuw) en de installaties voor het klimaatbeheer. Ook wordt gevraagd voor enkele specifieke onderdelen een ontwerpvisie te leveren. De presentaties worden begin maart 2001 beoordeeld door een door de Rijksbouwmeester voorgezeten beoordelingscommissie. De commissie zal bestaan uit rijksbouwmeester Jo Coenen (voorzitter), directeur Rijksmuseum Ronald de Leeuw, de burgemeester van Amsterdam Schelto Patijn, Fons Asselbergs namens het Ministerie van OCenW en de publicist Max van Rooy.

Aan de hand van de visie-presentaties en de bevindingen van de beoordelingscommissie zal door de rijksbouwmeester medio maart 2001 een definitieve voordracht worden gedaan voor de keuze van een hoofdarchitect.

Onmiddellijk daar op aansluitend zal een selectie voor de restauratiearchitect worden gehouden. Ook hier zal een keuze worden gemaakt uit een door de Rijksbouwmeester opgestelde shortlist van vijf architecten. Bij de presentatie van de restauratiearchitecten zal het accent komen te liggen op de technische aspecten van het restauratieproces: zowel qua vormgeving, reconstructie van verdwenen onderdelen, restauratietechnische toepassingen en constructieve oplossingen. De hoofdarchitect zal deel uitmaken van de beoordelingscommissie voor de restauratiearchitect.

De architecten krijgen begin december een nadere briefing. Dan is ook de uitkomst bekend van het publieke debat dat op 29 november wordt gehouden onder leiding van Adriaan van Dis.

Shortlist hoofdarchitecten

· Paul Chemetov van architectenbureau Chemetov te Parijs

· Antonio Cruz Villalón en Antonio Ortiz Garcia van architectenbureau Cruz & Ortiz te Sevilla.

· Cees en Diederik Dam van architectenbureau Dam & partners te Amsterdam

· Hubert Jan Henket van architectenbureau Henket te Eindhoven

· Ir. Erik Knippers van architectenbureau Wouda BV te Utrecht

· Heinz Tesar van architectenbureau Tesar te Berlijn en Wenen

· Francesco Venezia uit Napels

Shortlist restauratie-architecten

· Cor Bouwstra van bureau Verlaan en Bouwstra te Vianen

· Kees Doornenbal en Bart Kwant van bureau Rappange & Partners te Amsterdam

· Gijsbert van Hoogevest van bureau Van Hoogevest te Amersfoort

· Job Roos van bureau Braaksma en Roos te Den Haag

· André van Stigt van bureau Van Stigt te Amsterdam