Nieuws

Bijna gevonden: architect voor provinciehuis (update)

Een deel van het provinciehuis van Noord Holland zal vervangen worden door nieuwbouw. Afgelopen september startte de Europese aanbestedingsprocedure. Na deze procedure zijn zes bureaus geselecteerd die een vervolgopdracht krijgen.

Een uit jaren vijftig van de vorige eeuw daterende deel van het provinciehuis zal vervangen worden door nieuwbouw. De nieuwbouw dient aan te sluiten op de naastgelegen monumentale panden. In de nieuwbouw zal onder andere een nieuwe statenzaal komen en een parkeervoorziening voor 240 auto's. Het totaal te realiseren oppervlak zal tenminste 12.500 m² bedragen. De totale investeringskosten voor het project worden begroot op ruim 70 miljoen gulden. De uitbreiding dient medio 2005 gereed.

Na een oproep in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en op ArchiNed toonden 91 bureaus hun belangstelling. Hiervan stuurden 44 daadwerkelijk een dossier in, slechts negentien bureaus bleken aan de gestelde criteria te voldoen. De selectiecommissie bestaande uit Hubert-Jan Henket, Wytze Patijn, Stéphane Beel, de stadsarchitect en stedenbouwkundige van de gemeente Haarlem en een vertegenwoordiger van de provincie hebben drie Nederlandse en drie buitenlandse bureaus uitgenodigd om deel te nemen aan de meervoudige opdracht, het gaat om: David Chipperfield Architects (Londen), Xaveer de Geyter Architecten (Brussel), Josep Lluis Mateo MAP Architects (Barcelona), Architectenbureau Wouda (Utrecht), Erick van Eegeraat Associated Architects (Rotterdam), Claus en Kaan Architecten (Amsterdam). Eind maart 2001 dienen de plannen te worden ingeleverd waarna de uiteindelijke architectenkeuze begin mei bekend zal worden gemaakt.