Feature

Datawolk 2.0 Winnaar NMP

Datawolk versie 2.0 heeft in de Cluster ‘Wetenschap’ van de Nationale Millennium Prijsvraag de Themaprijs Architectuur & Industriële Vormgeving gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van fl 100.000,= verbonden die zal worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de ‘knowledge map/browser’ Datawolk. Datawolk versie 2.0 is een vervolgproject op de versie 1.0: Datawolk Hoeksche Waard, die door ArchiNed in samenwerking met V2_Lab in het kader van AIR Zuidwaarts/Southbound in de periode 1998/99 is ontwikkeld.

Piet Vollaard (ArchiNed) ontving de prijs op 23 november 2000 in aanwezigheid van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister A. Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken in de Ridderzaal in Den Haag.

Nationale Millennium Prijsvraag

Opdracht van de Nationale Millennium Prijsvraag was: 'Stuur een innovatief project in, waaruit de samenhang tussen cultuur, ondernemerschap en wetenschap blijkt en waarmee inhoud wordt gegeven aan de gedachtevorming over Nederland in het nieuwe millennium',

De Prijzen zijn gekoppeld aan twaalf (12) thema's. Voor ieder Thema is één Prijs beschikbaar. De Thema's zijn, onderverdeeld in de drie categorieën cultuur, ondernemerschap en wetenschap: Literatuur, Informatie- en communicatietechnologie, Bioprocessen- en producten, Muziek, Export en handel, Lucht- en ruimtevaart, Podiumkunst, Toerisme, Architectuur en industriële vormgeving, Beeldende kunst, Sport, Milieu- en watermanagement.

De prijs dient binnen twaalf maanden na de landelijke prijsuitreiking te worden besteed aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Project.

Datawolk 2.0 was een van de acht winnaars van de Nationale Millennium Prijsvraag.

Een tweede architectuur gerelateerde prijs ging naar de internet site Planet Inc., een project van Marc Maurer, Ronald van der Voet en Boris Tellegen.

Overige winnaars en algemene informatie: www.2000-nederland.nl

Datawolk Versie 2.0

Datawolk is een internetomgeving waarin de karakteristieken van een knowledgemap, een fuzzy zoekmachine en een platform voor dialoog zijn gecombineerd. De basis van de datawolk wordt gevormd door afzonderlijke dataobjecten rond een specifiek thema, die door de gebruikers zelf zijn geplaatst of bewerkt. De datawolk biedt gebruikers daarmee een instrument om inzicht te krijgen in de complexe en in veel opzichten ongrijpbare structuur van gegevens en hun onderlinge verbanden.

De dataobjecten kunnen tekst- beeld- of geluidsbestanden zijn. Aan elk object worden door de gebruiker/plaatster specifieke kenmerken toegevoegd (titel, trefwoorden datum etc). Op basis van deze kenmerken kunnen de afzonderlijke data-objecten intuïtief worden geordend en toegankelijk gemaakt. De gebruiker kan op elk object afzonderlijk reageren door (sommige) karakteristieken uit te breiden, door tekstreacties op het afzonderlijke object toe te voegen of relaties aan te brengen tussen specifieke objecten en deze set apart op te slaan.

Datawolk Hoeksche Waard (DWHW) is gedurende de periode najaar 1998 – zomer 1999 in de volledige versie vanaf een snelle server online geweest. Het pilotproject DWHW is nog steeds te bezoeken op www.dwhw.nl

Ontwikkelingsteam Datawolk 1.0: Datawolk Hoeksche Waard:

Piet Vollaard (concept, inhoudelijke realisatie), ArchiNed

Marc Neelen (inhoudelijke realisatie), ArchiNed

Anne Nigten (concept, technische realisatie), V2_Lab

Jan-Wijbrand Kolman (interaction design), V2_Lab

Fred Inklaar (grafische vormgeving)

Begeleiding Datawolk Hoeksche Waard in het kader van AIR Zuidwaarts/Southbound:

Lara van Druten, Stichting AIR en provincie Zuid-Holland

Mark van de Velde, Stichting AIR