Nieuws

Food for thought

David Harvey (professor geografie John Hopkins universiteit, Baltimore) hield donderdag 16 oktober jl. de vierde Megacitylezing die als titel had Possible Urban Worlds. De lezing behandelde de relatie tussen politiek economische veranderingen en socio-geografische ontwikkelingen. Dit thema komt ook terug in de installatie van kunstenaar Michael Blum, die nu te zien is in de Amsterdamse galerie W139. Twee ‘projecten’ ter bezinning aan het begin van een nieuw millennium.

Harvey begon zijn wetenschappelijke carrière in de jaren zestig en hield zich toen vooral bezig met vraagstukken die betrekking hadden op de methodologie en filosofie van de studie geografie. In de loop van de jaren beïnvloedde een dialectische en Marxistische denkwijze zijn methodologie steeds meer. Ook het onderzoeksveld verschoof. Zo deed hij onderzoek naar de relatie tussen urbanisatie en armoede en racisme, een vraagstuk waar veel Amerikaanse steden mee te maken kregen in de jaren tachtig. De laatste jaren houdt Harvey zich vooral bezig met onderzoek naar de relatie tussen politieke economische veranderingen en het proces van urbanisatie in de ontwikkelde, kapitalistische landen. Met de lezing 'Possible Urban Worlds' ging Harvey in op de ontstaans- en bestaansmogelijkheden van utopieën, in dit geva opgevat als alternatieve vormen van socio-geografische organisatie. Het denken over, en (trachten te) realiseren van utopieën in de kapitalistische wereld zijn volgens hem nog steeds meer dan gerechtvaardigd gezien de steeds grotere wereldomvattende vraagstukken waarmee de mensheid te maken krijgt – zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect. Utopieën zouden, aldus Harvey, bij uitstek geschikt zijn om het individu te betrekken bij, en zich verantwoordelijk te voelen voor, de samenleving en haar toekomst.

Ook kunstenaar Michael Blum houdt zich bezig met het vraagstuk over de invloed van economische veranderingen op socio-geografische ontwikkelingen. Zijn installatie Homo Economicus bestaat uit twee videoprojecties, dia's, een lichtkrant en een leestafel. Anders dan Harvey probeert hij vooral de motieven en strategieën van de economie – volgens hem enige werkelijke macht in onze samenleving – op onze samenleving te ontleden. In de video 'Wandering Marxwards' herleest hij Het kapitaal van Karl Marx. Een voice-over relateert dat wat Marx schreef aan de huidige economische werkelijkheid.