Nieuws

Körmeling gaat Eindhoven lesje leren

John Körmeling is een van de kunstenaars die is voorgedragen door de Commissie StadBeeld in het kader van het project Beeldende Kunst in de Stadsdelen. Zijn voorstel: de stedenbouwkundige van de gemeente Eindhoven een week op hun werkplek observeren wanneer zij plannen maken voor het reconstructiegebied stadsdeel Tongelre.

De verhouding tussen Körmeling en de gemeente Eindhoven is er een van haat/liefde. Zijn niet aflatende bekommernis om de stad wordt slechts door weinige verantwoordelijken op waarde geschat. Zo plaatste Körmeling eens een advertentie in het Eindhovens Dagblad waarin hij de Eindhovense ambtenaren uitnodigde bij hem thuis bijles te komen nemen. Ter ondersteuning was daarbij een hoogwerker ingezet die de mogelijkheid bood de stad ter plekke van bovenaf te bezien.

Op Körmelings veranda is al jaren in goud de tekst: Mooi Eindhoven dankt schoonheidscommissie te lezen. Zijn verfrissende ideeën worden echter als kunst gezien en daarmee onschadelijk gemaakt.

De Commissie StadBeeld, bestaande uit onafhankelijke deskundigen en in bezit van een mooi budget voor kunsttoepassingen in de stad, heeft nu de kans gegrepen om Körmeling concreet met plannen te laten komen. Na een week meelopen op het werkatelier van de stedenbouwkundig- en verkeersontwerpers gaat Körmeling namelijk ook een week de bestaande plannen verbeteren. De vraag is hoe in de stad van de commercie zijn, ongetwijfeld prikkelende, voorstellen zullen vallen.