Feature

Prix de P nieuwe stijl

Sinds 1991 wordt jaarlijks de Prix de P uitgereikt Deze prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op de liefdeloze, falende of soms gewetenloze werkwijze van ontwerpers, bedrijfsleven en overheid bij het realiseren van nieuwbouw in Den Haag. In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgt de genomineerde de kans zich te verweren tegen de aanklacht verantwoordelijk te zijn voor het lelijkste gebouw van Den Haag.

De Prix de P (van paardelul, zoals u ongetwijfeld weet een over de lengte gehalveerde baksteen) werd eerder gewonnen door onder anderen Cees Dam, John Outram en Cornelis van der Ven. Voorheen besliste een vakjury wie de twijfelachtige eer te beurt viel om de prijs in ontvangst te nemen. De smaak (of beter gezegd de neus voor wansmaak, ofwel de mate waarin men kinnesinne en beroepsafgunst wist te onderdrukken) van een toevallige jury was daarbij bepalend voor het 'winnende' project. Dit jaar kon 'het publiek' projecten nomineren. Een oproep in de media om projecten voor te dragen die de stad Den Haag lelijker, onaangenamer, triester en onleefbaarder maken, leverde 86 reacties op. In totaal werden er 21 gebouwen genomineerd. Opvallend is dat onder de 21 projecten er zeven zijn die nog in aanbouw zijn. Een deskundige onderzoekscommissie gaat nu alle projecten bezoeken om de ernst van de vermeende vergrijpen vast te stellen. De meest schokkende ingreep zal op 30 november in een openbare terechtzitting worden aangeklaagd waarbij de verantwoordelijke in staat wordt gesteld zich te verweren. Een onpartijdige jury zal na het aanhoren van de aanklager, verdediger en getuigen beslissen over de schuldvraag. Het is dus zeer goed mogelijk dat de Prix de P dit jaar niet wordt uitgereikt.

Grote kanshebbers (projecten die meer dan vijf keer werden genoemd) zijn: Hoftoren Kantoorgebouw tussen Kon. Julianaplein en Oranje Buitensingel nog in aanbouw maar al 9x genoemd: Architectuur, maat en schaal sluit niet aan bij Resident en Ministerie van VROM' 'Bouwmassa is te groot', 'Onzorgvuldige stedenbouw', 'Ordinaire winstmakerij'.Tramtunnel onder de Grote Markstraat en het Spui. Ook nog in aanbouw en reeds 9x genoemd. 'Brevet van bestuurlijk onvermogen.' 'Een nachtmerrie.' 'Een uit de hand gelopen onzinplan.'Woontoren aan de hoek van het Spui en de Grote Marktstraat (8x): 'Verstoort op ergerlijke wijze het stadsbeeld'Centre Court, kantorenblok aan Prinses Beatrixlaan (6x): 'Niet passend qua materiaal en vorm in zakelijke kantorenlaan. Doet sterk denken aan gebouw uit jaren twintig/dertig; past niet in naoorlogse wijk.'Sloop van een woning en nieuwbouw van appartementen in de Sumatrastraat (6x).'De archipel is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Wat wordt er nu beschermd indien een gebouw kan worden neergezet dat in zijn modernistische architectuurtaal in contrast staat met de classicistische omgeving. Zo respecteer je niet door de bewoners gekoesterde sfeer van de wijk. Als er nieuwbouw gepleegd moet worden had dat de sfeer van de wijk moeten versterken. Nu wordt de karakteristieke sfeer van de wijk geweld aangedaan.'