Nieuws

Archis blijft bestaan

Archis heeft een nieuwe uitgever gevonden en zal daarom volgend jaar gewoon, zij het in een iets gewijzigde vorm, uitkomen.

Van de Archisredactie ontvingen wij onderstaand bericht:

'GOED NIEUWS!!!

Dit tijdschrift (Archis) heeft de afgelopen maanden aan de rand van de afgrond gestaan. Beide partijen in het bestaande samenwerkingsverband, het Nederlands Architectuurinstituut en Elsevier Bedrijfsinformatie, gaven te kennen per 31 december 2000 met de uitgave van Archis te zullen stoppen.

Maar Archis gaat verder. Per 1 januari 2001 wordt de titel in een zelfstandige stichting ondergebracht. De exploitatie komt in handen van uitgeverij Artimo in Amsterdam. Daarmee is een podium voor vrije en onafhankelijke meningsvorming op het gebied van architectuur, stad en beeldcultuur gered.

U blijft Archis kennen als de plaats waar kritiek, debat en onderzoek voorop blijven staan, maar we maken van de gelegenheid gebruik om enige belangrijke veranderingen door te voeren.

Archis komt vanaf het volgende nummer uit in gewijzigde vorm. Het tijdschrift zal, in een nieuw ontwerp, 6 keer per jaar verschijnen, in een Nederlandse en een Engelse versie. Ieder nummer kent o.a. een projectdossier met uitvoerige documentatie, een onderzoeksrapport waarin verschillende visies en invalshoeken op een thema bijeengebracht worden en een reportage over innovaties in bouwproces, materialen en concepten. De aandacht voor het grensoverschrijdende en interdisciplinaire blijft uiteraard, evenals de gedegen boekbesprekingen en de veelbesproken kroniek. Dit alles onder het motto dat uit redactioneel oogpunt het stellen van vragen belangwekkender is dan het geven van antwoorden.

We hebben hard gewerkt aan een goed plan voor de toekomst. Het woord is nu aan de lezer, aan U. We hebben uw steun zeer nodig, want zonder u bestaat Archis niet!'