Nieuws

E.1027 gered

Ruim twee jaar geleden plaatsten Herman en Hans Hertzberger een noodkreet in een aantal vakbladen en op ArchiNed. Tijdens een bezoek aan Eileen Gray’s Villa E.1027 in het Franse Roquebrune bleek dit gebouw zich in een deplorabele toestand te bevinden. Het doel van de noodkreet was het wereldkundig maken van deze voltrekkende ramp in de hoop het lot nog te keren. De inspanningen bleken niet tevergeefs.

E.1027 is de eerste gerealiseerde villa van Eileen Gray (1878-1976). Gray werkte aan het huis tussen 1924 en 1929 samen met Jean Badovici. E.1027 kan beschouwd worden als een prototype, voor Gray diende het namelijk als onderzoeksproject voor het moderne leven. Gray ontwierp de villa, de tuin en het interieur als een samenhangend kunstwerk. Villa E.1027 is hierdoor een van de voorbeelden van het optimistische modernisme geworden. Le Corbusier bracht eind jaren dertig enkele muurschilderingen in het huis aan, dit zeer tegen de zin in van Gray die deze daad als een vernieling van haar kunstwerk beschouwde. Na de dood van Eileen Gray in 1976 werd het huis verkocht.

In 1991 verkocht de toenmalige eigenaar van de villa een deel van de oorspronkelijke inboedel om de zeer noodzakelijke restauratie aan de villa te kunnen bekostigen. Voordat met de restauratie kon worden begonnen overleed hij echter waarna de familie vier jaar heeft onderhandeld over de verkoop van E.1027.

Door een gezamenlijke actie van de gemeente Roquebrune Cap Martin en 'Le Conservatoire du Littoral' (een organisatie van de Franse overheid) is het huis oktober 1999 aangekocht waarna de Franse regering het huis op de monumenten lijst heeft geplaatst.

De architect Renaud Barrès gaat nu samen met M. Pierre-Antoine Gatier (architect van de Franse regering) het huis terugbrengen in de oorspronkelijk staat maar met de schilderingen van Le Corbusier. Na enkele eerste noodreparaties en – ingrepen zoals een alarmsysteem, dakreparatie en enkele noodconstructies, zijn de architecten begonnen met een onderzoek naar de fundering en constructie van de villa. Als dit onderzoek is afgerond zal begonnen worden met het maken restauratietekening. Men verwacht in de zomer van 2001 te beginnen met de daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden waarvan de kosten op een miljoen dollar worden geschat.

Het is de bedoeling dat E.1027 samen met het huisje van Le Corbusier en het andere modernistische deel van Cap Martin als onderzoekcentrum gaat fungeren voor 'het Modernisme' en wordt opengesteld voor publiek.

Een ieder die actief mee wil helpen met de restauratie van E.1027 kan lid worden van 'Association for the safekeeping of the Eileen Gray and Le Corbusier site in Roquerune Cap Martin'. De 'association' kan per email bereikt worden: [email protected] /*

Nagekomen bericht:

Een andere icoon uit dezelfde periode, het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, is op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Gerrit Rietveld ontwierp dit huis in 1924 voor mevrouw Schröder-Schräder. Het huis wordt beschouwd als het gebouwde manifest van De Stijl. Rietveld was een van de medewerkers van De Stijl (1917), een tijdschrift onder redactie van Theo van Doesburg, waar onder meer Piet Mondriaan en J.J.P. Oud aan meewerkten.