Feature

IFD demonstratieprojecten 2000

Maandag 11 december is bekend gemaakt welke 23 pojecten het predicaat demonstratieproject Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen hebben gekregen.

Sinds 1999 voert de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in opdracht van de ministeries van VROM en EZ het programma Demonstratieprojecten Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen uit. Met het programma wil men de toepassing van IFD-bouwen door de industrie en de markt bevorderen, met als doel de toepassingen in de markt te verankeren. Er wordt veel waarde gehecht aan de praktijktoepassing omdat IFD-bouwen de mogelijkheden biedt om gebouwen en gebouwsfuncties steeds opnieuw aan te passen aan veranderende woon- en werkwensen. Daarnaast wordt IFD-bouwen gezien als een belangrijke stimulans voor duurzaam bouwen doordat het een potentieel veel langere levensduur van gebouwen en gebouwonderdelen garandeert.

Voor het Programma IFD-bouwen worden tussen 1999 en 2003 drie wervingsrondes gehouden. In de werving van 2000 is apart aandacht gevraagd voor projecten die zich richten op de bestaande woningvoorraad, op vernieuwende installatieconcepten en op processen die consumentgericht bouwen mogelijk maken. Een aantal van de geselecteerde projecten speelt zeer nadrukkelijk in op een manier van bouwen die de consument een grote keuzevrijheid laat ten aanzien van inrichting en uitrusting. De demonstratieprojecten ontvangen een financiële bijdrage van gemiddeld ƒ 200.000,- die bedoeld is als tegemoetkoming in de projectkosten.

De 23 projecten zijn, in willekeurige volgorde:

Haalbaarheidsstudie Hergebruikscarrousel, Den Haag / Federatie van Haagse Woningcorporatie

Comfort + / Bureau A+ en AFL

Flex-10 (een nieuw leven voor de 10-hoogbouw) Utrecht Overvecht / Amnis

Villa Zebra (Kinderkunsthal) Rotterdam, Museumpark / Stichting Kinderkunsthal

Eco Park Emmeloord / BGM Projectontwikkeling

Appartement-2000 Sint Michielsgestel / IBC Woningbouw Eindhoven

Project Paviljoen Drachten / VDM Planontwikkeling

Rotterdamse Toplocaties / KBM

KAPLA/VENT Nootdorp/Oss/Apeldoorn / NVOB

IFD-Onze Zorg- Nieuwbouw Flexibel Verzorgingstehuis Sint Anthonis / Stichting Zorgcentra Boxmeer-St. Anthonis

Togu Na Steenwijk / Woonconcept

De Kameleon (vh live like you want) Eindhoven / Woningstichting SWS

De Zeven Hemels Rotterdam / Bouwfonds Woningbouw

De Bolder Schiedam, Bedrijfsterein voormalige scheepswerf Feyenoord / De Verademing

Casco Façade Oegstgeest / Particuliere Opdrachtgever Familie Witteveen

Appartementencomplex 'De Havenbaron' Rotterdam / Aanneming-Maatschappij Panagro

Loft Living on the Urban Edge Amsterdam / Ontwikkelings Combinatie Nieuw Amerika

Terbregse.nl Rotterdam / Terbregse.nl

Flexwand Amsterdam Zuidoost / ABN AMRO Bank

Parasites Rotterdam Hoogvliet / Stichting Parasite Foundation

Nieuw Stylos Paviljoen Delft / Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos

Euro Center Leiden; een 2e leven voor installaties / Cinka International

IFD Today Utrecht, Talmastraat / Amnis