Feature

Doet Flevoland boerderettes in de ban?

VVD-Statenlid Ansje Binnerts wil dat de provincie Flevoland afspraken met de gemeenten gaat maken over kunstmatige bouwwerken als ‘boerderettes’. Ze pleit voor een beperking van de bouw van deze ‘namaakboerderijen’.

In de media verschijnen met een zekere regelmaat berichten over de vermeende slechte kwaliteit van Vinex-woonwijken. De woningen zouden saai en te standaard zijn, en te weinig rekening houden met de wensen van 'de bewoners'. Als voorbeeld hoe het beter kan, wordt opvallend vaak de woonwijk Brandevoort in Helmond genoemd. 'De huizen hebben er afwisselende gevels en kunnen volgens de individuele wensen van de bewoners ingericht worden. In Brandevoort heeft u het gevoel in een historisch stadje rond te lopen', aldus de site van de ontwikkelaar. In de nota Mensen, wensen, wonen. Wonen in de 21e eeuw geeft staatssecretaris Remkes aan dat vanaf 2005, 1/3 van de nieuwbouwproductie via particulier opdrachtgeverschap tot stand moet komen. Dit alles om de diversiteit in de woningbouw te vergroten en om meer tegemoet te komen aan de woonwensen van 'de mensen'.

Veel architecten grommen en morren wat wanneer ze deze – veelal weinig genuanceerde berichten vernemen maar tot een discussie tussen 'de bewoners' en 'de architecten' komt het niet, terwijl er genoeg aanleiding voor is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om voor de standaard Vinex-woningbouwbudgetten gevarieerde woningbouw te realiseren? Staat het particuliere opdrachtgeverschap garant voor de gewenste variatie? Op het ANP verscheen een opmerkelijk bericht. Kan dit beschouwd worden als een eerste aanzet tot discussie?

VVD Flevoland wil einde aan wildgroei 'boerderettes'

De VVD in Flevoland wil dat er een einde komt aan de wildgroei van 'boerderettes' in Flevoland. Dat zijn volgens VVD-Statenlid Ansje Binnerts ,,namaakboerderijen die je rechtstreeks uit de catalogus kunt uitzoeken''. De zogenaamd oude boerderijen schieten volgens haar overal in het land als paddestoelen uit de grond. Binnerts wil dat de provincie in het gesprek met de Flevolandse gemeenten over behoud van cultureel erfgoed, dat binnenkort plaatsvindt, afspraken maakt over kunstmatige bouwwerken als 'boerderettes'. ,,Ze zijn overal hetzelfde, je zou niet kunnen zeggen of je in Appingedam of Almere bent. De namaakbouw uit de jaren dertig en de boerderettes die we in steeds groteren getale uit de grond zien rijzen, hebben helemaal niets te maken met Flevolandse karakteristieken.'' ,,Het inperken van de vrijheid van bouwen lijkt een weinig liberaal standpunt'', erkent Binnerts. ,,Maar dat is het niet, want er schuilt geen enkele vrijheid in het gemakzuchtig teruggrijpen naar de valse romantiek van het verleden.'' (ANP)