Feature

Grootschalige Basiskaart Nederland af

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is voltooid; heel Nederland is nu digitaal topografisch in beeld gebracht.

In Nederland worden door gemeenten, kadasters en nutsbedrijven topografische kaarten vervaardigd die in het verleden veelal ieder op hun eigen manier tot stand kwamen. Het doel van het project GBKN was om door uniformering van formaat, schaal en structuur te komen tot eenduidig kaartmateriaal zodat kaarten beter op elkaar aansluiten en dubbel werk voorkomen wordt. Na vijfentwintig jaar is het dan zo ver, heel Nederland is eenduidig topografisch in kaart gebracht en het kaartmateriaal is gedigitaliseerd.

De gedigitaliseerde basiskaarten bevatten informatie over zogenaamde 'harde' topografie – gebouwen, bruggen, hoogspanningsmasten, 'zachte' topografie – onder meer begrenzingen van wegen, en informatie, als straatnamen, om de kaart beter leesbaar te maken. Bebouwde gebieden zijn in kaart gebracht schaal 1:500 of 1:1000 en landelijke gebieden schaal 1:2000. Men heeft zich bij het maken van de kaarten vooral gebaseerd op luchtfoto's waardoor de relatieve precisie in bebouwd gebied tussen punten circa 30 centimeter bedraagt en in landelijk gebied ongeveer 60 centimeter.

Het mooie aan de basiskaart is de mogelijkheid om deze aan te vullen met informatie over de ligging van leidingen, ook is het mogelijk om een koppeling te maken tussen informatie op de kaart en ander soortelijke informatie: een pand op de kaart kan gekoppeld worden aan een foto en wanneer het pand bijvoorbeeld een monument is, gegevens uit het MIP (Monumenten Inventarisatie Project).

Het is de bedoeling dat in de toekomst er één virtueel loket komt waar voor heel Nederland kaartmateriaal aangevraagd kan worden, nu zijn er nog 60 verkooppunten. Voordat het zover is moeten nog een paar hobbels genomen worden zoals het uniformeren van de kosten die in rekening worden gebracht. De kosten die gemeenten nu in rekening brengen verschillen onderling aanzienlijk. Zo kost een digitale kaart die 1 hectare beslaat in de gemeente Groningen fl. 200,- excl. de kosten voor het op een drager te zetten, in de gemeente Enschede brengt men fl. 100,- in rekening en zijn er geen bijkomende kosten.

Wanneer de GBKN in de toekomst ook nog gekoppeld zou kunnen worden aan de digitale Nieuwe Kaart van Nederland, de kaart waarop de nieuwe plannen en projecten staan voor wonen, werken, infrastructuur en natuur tussen 2010 en 2030 beschikt Nederland over een prachtig beleidsinstrument. Het uitvoeren van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening lijkt kinderspel te worden.