Feature

Educatiepaviljoen NAi

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, aldus de (nog even) directeur van het NAi Kristin Feireiss. Rijksbouwmeester Jo Coenen beaamt dat. Samen presenteerden zij vrijdag j.l. de plannen voor uitbreiding van het Architectuurinstituut met een Educatiepaviljoen.

De Rijksbouwmeester, tevens de architect van het Architectuurinstituut, plaatst het nieuwe paviljoen op het driehoekige grasveld naast de huidige metselwerk tentoonstellingsdoos. Het nieuwe educatiepaviljoen heeft twee verdiepingen, waarvan de benedenlaag geheel ondergronds zal worden uitgevoerd. In deze kelder zal de 'interactieve' tentoonstelling 'Material World' over het gebruik van bouwmaterialen worden ingericht. De verdieping op straatniveau zal worden gereserveerd voor een algemene educatieve tentoonstelling over de wereldgeschiedenis van de architectuur, waar tevens een deel van de grote collectie maquettes een plaats zal krijgen. Verder komt hier een 'bouwspeeltuin' voor de allerjongsten (mogen wij daar niet spelen?) Het educatieprogramma richt zich overigens niet alleen op scholieren, ook volwasseneneducatie en studentenworkshops zullen er een plaats krijgen.

De contouren van de uitbreiding volgen de rooilijn van de Jongkindstraat. Coenen zegt daarmee het Instituut zo weinig mogelijk te hebben aangetast. Maar daarmee wordt wel weer een stukje weggeknabbeld van het oorspronkelijke groengebied Hoboken. Het huidige karakter van het NAi: een tweetal paviljoens in de vrije ruimte, afgeschermd door de 'banaan' langs de Rochussenstraat, wordt daarmee wel enigszins teniet gedaan. Het NAi zal nog meer een enclave worden als ook de geplande arcade rond de vijver wordt uitgevoerdt. Wel degelijk een aantasting dus, hoe slim ook ontworpen. Eigenlijk wreekt zich hier het feit dat bij het oorspronkelijke ontwerp absoluut geen rekening is gehouden met toekomstige verandering of uitbreiding. Het is te hopen dat de huidige Rijksbouwmeester, nu hij zelf ziet tot welke problemen dit kan leiden, de veranderbaarheid op zijn agenda zal zetten.

Met de uitbreiding van circa 1000 vierkante meter is een investering van 6 miljoen gemoeid. Het ministerie van OC&W heeft structureel 300.000 gulden per jaar toegezegd. Hiermee is door middel van een lening op basis van deze toezegging, 3 miljoen gedekt. Voor de resterende miljoenen zoekt het NAi sponsors.