Feature

Nu: Tien Grote Projecten

Maandag is de architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’ behandeld door de Tweede Kamer. De belangrijkste uitkomst is dat aan de negen Grote Projecten een tiende is toegevoegd: het ‘ontrommelen’ van de bedrijfsterreinen. Minister Jorritsma adopteert deze schoonmaakactie.

In de besproken architectuurnota wordt de rol van de ontwerper en van het ontwerp bij de grootschalige ingrepen in Nederland (opnieuw) centraal gesteld. Daarvoor zijn in oktober 2000 negen – nu dus tien – voorbeeldprojecten aangewezen verdeeld over de verschillende ministeries die samen de Nota hebben opgesteld (zie eerder ArchiNed verslag).

Tijdens de behandeling was er weinig kritiek op de nota, alleen de fractie van Groen Links vroeg zich af of voor dit ‘Opsmukken van kerntaken van de overheid’ extra geld moest worden gereserveerd.

De PvdA probeerde de 4 ton extra subsidie voor het Berlage Instituut te versnellen. De staatssecretaris Van der Ploeg wil hiervoor echter wachten op het oordeel over het nieuwe beleidsplan van onder andere de Raad voor Cultuur.

Met de uitvoering van de tien Grote Projecten kan nu dus worden begonnen. Een daarvan – de vernieuwing van het Rijksmuseum – loopt al (zie onder meer ArchiNed verslag). Een tweede – meer invloed voor de particuliere opdrachtgever – wordt inmiddels zwaar bediscussieerd. Van de voortgang van de overige projecten zullen we de ArchiNed bezoekers op de hoogte blijven houden.

Ten aanzien van de Actie Opschoning Bedrijfsterrein deed Remco Campert in de Volkskrant van vandaag alvast een voorzet. Voor hem hoeft het niet. ‘Ik houd wel van rommelige bedrijfsterreinen, vooral als het motregent. Als je in de trein zit kun je ze zien, van de spoordijk gescheiden door een vaart, taai struikgewas en grijze met graffiti bedekte muren. […] De droom van heel Nederland een schoongeveegd en bijgeharkt boerenerf op zaterdagmiddag valt allang niet meer waar te maken.’