Feature

Prijsvragenseizoen geopend!

Als wilde krokussen schieten ze omhoog. Het prijsvragenseizoen is weer aangebroken, alleen in Nederland al lopen acht openbare prijsvragen. Een korte opsomming hiervan voor alle 40+ers, 40-ers en speciaal voor de Europanners die de smaak te pakken hebben gekregen.

In mening architectenhuishouden zoemt het tot in de vroege ochtenduren van activiteit, de cafeïne-inname onder jong volwassen architecten is de laatste dagen explosief gestegen en heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt en dat alles omdat 5 maart de inleverdatum voor de Europan 6 wedstrijd is. Veel levensgenoten zullen naar alle waarschijnlijkheid reikhalzend uitkijken naar het moment waarop ook het allerlaatste postkantoor sluit. Maar juich niet te vroeg, het prijsvragenseizoen is weer aangebroken.

Wie nog mee wil doen aan de prijsvraag Rotterdam: Waterrijk Wonen in Nesselande, particulier opdrachtgeverschap in de 21e eeuw en de prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst moet snel zijn, de inschrijving sluit 28 februari. Bij Waterrijk wonen wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een vrije kavel. De genomineerde ontwerpen opgenomen in een brochure, die dient als aanbeveling en inspiratie voor particuliere opdrachtgevers die een kavel afnemen, daarnaast zijn er geldprijzen te verdienen.

Doel van Waterlandschap is 'het genereren van vernieuwende ideeën in het omgaan met water in de Nederlandse delta, uitgaande van een grote economische en sociaal-culturele dynamiek'. Gevraagd wordt een ontwerp met een uitvoeringsstrategie in te zenden.

Dan is er de prijsvraag Royaal Wonen waar gevraagd wordt 'creatieve antwoorden' te geven op de steeds dringender vraag naar woningen en woonmilieu's met speciale kwaliteiten. De ontwerpen voor specifieke woonmilieu's dienen flexibel te zijn in ruimte en tijd.

Voor Snelweghuis gaan de prijsvraaguitschrijvers er van uit dat in 2030 de snelweg en omgeving niet meer van elkaar te scheiden zijn. Door toepassing van nieuwe technieken zijn de auto's schoner en stiller geworden. Ook wordt er gebruik gemaakt van een stiller wegdek. Hierdoor zijn er zijn mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in de directe omgeving van de snelweg. In dit toekomstbeeld is ruimte voor een Snelweghuis: een ensemble met multifunctionele gebruiksmogelijkheden en verblijfruimtes. De vraag is hoe ziet zo een Snelweghuis er uit?

De opgave van de prijsvraag Het Nieuwe Landhuis betreft het ontwerpen 'van een kwalitatief hoogwaardig marktconform voorbeeldwoning'. De gemeente Almere heeft in de te ontwikkelen wijk Almere Overgooi vier kavels gereserveerd waarop de prijswinnende ontwerpen gerealiseerd kunnen worden. Er kunnen ontwerpen worden ingediend in twee categorieën: traditioneel en modern.

De 6e Eo Wijersprijsvraag heeft betrekking op de Nederlands-Duitse zone tussen Utrecht en Oberhausen. Gevraagd wordt om een innovatieve toekomstgerichte strategie 'die recht doet aan de rollen van publieke en private beslissers in het maatschappelijk proces en aan de verschillende leefwijzen van de bewoners en passanten van en door een gebied tussen twee grote metropolen dat zich deels kenmerkt door de doorsnijding van verschillende vormen van economische en ecologische infrastructuur'.

De studentenprijsvraag die iedere twee jaar door de Vereniging Repro Nederland wordt geïnitieerd heeft deze keer als thema Ontregeld land. Studenten worden opgeroepen een gebouw, een straat of een openbaar gebied te ontwerpen dat zich niets aantrekt van bestaande regelgeving. Iedere deelnemer is echter vrij om weer (lokaal geldende) wetten in te stellen, zolang deze nieuwe regels de eigen vrijheid maar niet belemmeren. De locatie is een gebied van tien hectare in de Leidsche Rijn.

Voor de Ruimte voor Morgen prijs kunnen kandidaten zich aanmelden die een innovatieve visie hebben op de toekomst van de ruimtelijke inrichting van ons land en de rol die kennisnetwerken daarin kunnen spelen. Uit de aanmeldingen worden vijf mensen geselecteerd die daarna het idee binnen tien maanden met een zelf samengesteld team verder dienen uit te werken.

Nieuwe prijsvragen uit het buitenland betreffen onder meer de Turner Centre Competition voor een beeldend kunst centrum in Margate (Engeland), de New England biolabs design competition – een nieuw laboratorium integreren met twee historische gebouwen, en de Flemington jewish community center design competition, een ontwerpwedstrijd voor een synagoge.