Nieuws

Tentoonstelling 3D-City

In het Berlage Instituut is tot en met 20 maart de tentoonstelling 3D-city te zien; een beeld van de stad opgebouwd als compacte drie-dimensionale ruimte. Dit is de eerste tentoonstelling in het Berlage sinds de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Botersloot te Rotterdam.

De eerste jaars deelnemers van het Berlage Instituut hebben zich de afgelopen maanden gestort op het onderzoeksproject en ontwerpexperiment '3D-city' met onder begeleiding van Winy Maas en Wiel Arets.

Met behulp van onderzoeks-data wordt een imaginair beeld gegeven van een conventionele stad, opgebouwd in een compacte drie-dimensionale ruimte. De stedelijke en landschappelijke context staat centraal in dit project. Terwijl in de (hedendaagse) twee dimensionale plannings-realiteit een 'standaard' stedelijk programma wordt gescheiden en gespreid over het landschap, wordt hier een poging gedaan programmaonderdelen te stapelen en te verweven.

Verschillende groepen richtten zich op een specifiek sector van de stad: lucht, shopping, water, distibutie, leisure, industrie, energie, agriculture, bos en afval. Deze sectoren werden vergeleken met een standaard programma van huizen, kantoren, diensten en infrastructuur voor een bevolking van totaal 1 miljoen mensen.

De afzonderlijke onderzoeken leidden in eerste instantie tot een ontelbare hoeveelheid modellen, verzamelingen, en diagrammen en uiteindelijk tot een twaalftal maquettes (schaal 1:200) van 1x1x1 meter.

Verschillende groepen richtten zich op een specifiek sector van de stad: lucht, shopping, water, distibutie, leisure, industrie, energie, agriculture, bos en afval. Deze sectoren werden vergeleken met een standaard programma van huizen, kantoren, diensten en infrastructuur voor een bevolking van totaal 1 miljoen mensen.

De afzonderlijke onderzoeken leidden in eerste instantie tot een ontelbare hoeveelheid modellen, verzamelingen, en diagrammen en uiteindelijk tot een twaalftal maquettes (schaal 1:200) van 1x1x1 meter.