Feature

$750 per uur – wit, niet zwart

Het gerommel rond de Zwarte Madonna is nog lang niet van de lucht. Een dezer dagen beslist de gemeente Den Haag of Witte Prins Richard Meier de opdracht krijgt voor een stedebouwkundig plan voor het JuBi-kavel Plus (inclusief locatie gesloopte Zwarte Madonna). Dat gaat dan wel wat kosten. Rene Strijland doet verslag van de stand van zaken.

$750 per uur vraagt Richard Meier voor zijn stedebouwkundige werkzaamheden voor zowel de te slopen Zwarte Madonna als de te herontwerpen Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken te Den Haag. Deze week zal de opdrachtomschrijving en het finale honorarium vastgesteld worden. Hoewel bedoelt voor nieuwe ministeries en daarmee een RGD kwestie, zal de Gemeente Den Haag opdrachtgever van Richard Meier zijn. Met deze opdrachtverlening aan Meier worden twee local hero's op een zijspoor gezet: Jo Coenen kan zijn 'opdracht van zijn leven'( zie Vijf Plannen voor twee ministeries in de stad' pag 75) vergeten en wordt daarmee gestraft voor zijn uitlatingen onlangs in de Haagse Courant dat sloop van Zwarte Madonna voorbarig is. Wel zal met Coenen nog een afkoop overeen gekomen moeten worden. De BNA bekijkt of Coenen wel correct behandeld is.

Ook Maarten Schmitt, de stadsbouwmeester, delft het onderspit. Loyaal zijn zijn broodheren wethouder Noordanus( tot 1-1 2001) en nu wethouder Hillhorst verdedigde Schmitt contre coeur het sloop besluit voor de Zwarte Madonna. In ruil voor deze loyale opstelling kreeg hij de opdracht om een stedebouwkundig plan te maken.Sinds jl. vrijdag is evenwel ook Schmitt exit en van zijn opdracht ontheven: Meier mag als enige een visie geven: 'call in the airstrike' noemen amerikanen dat. Het inschakelen van Richard Meier wordt allerwege als een move gezien om Adri Duivesteijn de wind uit de zeilen te nemen. Immers, Adri is mordicus tegen sloop van de Zwarte Madonna maar is tevens de man die Meier zijn stadshuis opdracht toespeelde. En daarmee de basis legde voor de stedebouwkundige up-swing van Den Haag.

De strijd tussen de Witten en Zwarten neemt, in de aanloop tot de openbare PvdA vergadering a.s. 2 april over de kwestie, hevige vormen aan.PvdA nestor en oud volkshuisvestingswethouder Piet Vink is tegen sloop. Ook Kees Rijnbout, als Rijks- en Stadsbouwmeester van cuciaal belang voor de Haagse binnenstadsplannen is tegen sloop. De bewonersraad van de corporatie Haagwonen onder leiding van oud wethouder volkshuisvesting Bruningh(vvd) zal t.z.t. negatief adviseren over verkoop t.b.v. sloop. En het CDA organiseerde onlangs in Pulchri een politiek cafe met als stelling'het sloop besluit van de Zwarte Madonna is aan de kiezer niet te verkopen'.

De Zwarte Madonna kwestie verwordt met deze laatste ontwikkelingen tot een leerstuk voor aankomende architecten hoezeer architectuur als politiek instrument ingezet en even later zonder enige gene geofferd wordt.