Feature

Bestemming Leidsche Rijn wankelt

Een deel van het bestemmingsplan van Leidsche Rijn is afgelopen vrijdag door de Raad van Staten geschorst. Het blijkt dat de gemeente Utrecht geen Milieu Effect Rapportage heeft uitgevoerd voor deze Vinex-locatie.

Aannemer Volker en aluminiumfabriek Nedal hadden het plan aangevochten. De bestemming ‘gemengde doeleinden’ die de gemeente aan grote delen van de wijk heeft gegeven zou te ruim geformuleerd zijn. Ze vrezen dat in de toekomst mogelijk nieuwe Vinex-gebruikers zullen gaan klagen, waarmee het voortbestaan van deze bedrijven in gevaar komt. De Raad van State stelde de aanklagers in het gelijk. De bedrijven mogen zich terecht aangetast voelen in hun gevoel van rechtszekerheid.

Door het gebied met een straal van 700 meter waarop het bestemmingsplan nu niet meer van toepassing is, komt de gemeente Utrecht volgens zichzelf natuurlijk niet direct in de problemen. Maar wanneer de Raad van State in de loop van dit jaar beslist dat Utrecht een Milieu Effect Rapportage had moeten laten uitvoeren kan de bouw van Leidsche Rijn onmiddellijk worden stilgelegd. Begin volgend jaar komt in een bodemprocedure hierover een definitieve uitspraak. De bouwgrond in Utrecht mag nog drie seizoenen rijpen, dan is het grootste deel van het landschap waarschijnlijk al uitgevlakt, verborgen onder anderhalve meter Noordzeezand.

In Amersfoort oordeelde de Raad van State onlangs dat de verkeersplannen rond de nieuwbouwwijk Vathorst onvoldoende waren uitgewerkt. De bouw werd direct stilgelegd. Vanzelfsprekend laat Utrecht het niet zover komen. De geïnvesteerde jaren en miljoenen wegen zwaar. Daarnaast is Leidsche Rijn van een geheel andere schaal dan de wijk in Amersfoort. De belangen reiken voorbij de grenzen van deze Europese regio. Hiervoor kan zelfs een rechtstaat niet ongevoelig zijn. De kans dat de westkant van de stad Utrecht braak komt te liggen is daarom niet erg waarschijnlijk.