Feature

(Nog) niet iedereen enthousiast over Meerstad

De gemeente Groningen is van plan om ten oosten van de stad een woonwijk voor 8000 woningen te realiseren. In Meerstad gaat het om ‘landelijk wonen, ruimte en veel persoonlijke vrijheid’. De verwachtte woningdichtheid is circa 12 woningen per hectare. Niet iedereen is daarover even enthousiast.

'De boten dobberen op het water, eilandjes om op adem te komen en jachthavens aan de rand van het meer. … Meerstad Groningen is onbetwist een uitgelezen kansom de rest van Nederland te alten zien dat we koploper zijn in stad- en landschapsontwikkeling.'Met deze sfeerbeelden en peptalk kondigt de Gemeente Groningen Meerstad aan. De locatie van deze nieuwe stad bevindt zich voor een groot deel op het grondgebied van de huidige gemeente Slochteren. De naam van de nieuwe wijk is afkomstig van de vier dorpen die in het projectgebied liggen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en (Ode) Roodehaan), maar heeft ook te maken met het meer van 650 hectare dat in het gebied gepland is. Dit meer dient onder meer als noodberging voor de Eemskanaal-Dollard boezem, maar heeft natuurlijk ook een recreatieve functie.Meerstad is noodzakelijk om op termijn de stedelijke woningtaakstelling van Groningen te realiseren. Groningen zet in op een toename van de vraag naar hogere woonkwaliteit en koppelt dit aan suburbaan wonen (ruimte, rust en groen nabij stedelijke voorzieningen.) In Meerstad zullen temidden van veel groen en water dan ook grote(re) woningen op grote(re) kavels worden gerealiseerd. En natuurlijk zal daarbij een aanzienlijk deel in de vorm van particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. In eerste instantie zal gebouwd worden nabij de bestaande dorpskernen. De doelstelling is globaal 700 woningen tot 2006, 3500 tot 2010 en op termijn totaal 8000 woningen. De gemiddelde woningdichtheid zal circa 12 woningen per hectare zijn.In het gebied wonen op dit moment circa 1250 mensen. Die zijn over het algemeen minder gecharmeerd van de plannen. 'natuurontwikkeling en woonkwaliteit met een absurd lage dichtheid en (dus) alleen bereikbaar voor mensen met een ruime beurs.' De belangenvereniging Meer-dorpen heeft inmiddels aangekondigd met een alternatief plan voor de bebouwing rond Engelbert te komen. In Groningen zijn ze voorlopig nog niet uitgedacht en uitgesproken over de toekomst.