Feature

Wit tegen zwart

Het is net een sprookje. De gemeente Den Haag wil het woningbouwcomplex de Zwarte Madonna slopen en op de vrijgekomen kavel een kantoorpand voor het ministerie van Justitie bouwen. En hoewel woningbouwvereniging HaagWonen eigenaar van de Zwarte Madonna het complex nog niet verkocht heeft aan de gemeente, is de gemeente al wel in gesprek met een aantal architecten waaronder de Amerikaan Richard Meier. De witte prins wordt ingezet om het zwarte monster te verslaan.

De plannen om dit 15 jaar 'oude' complex te slopen riep een storm van protest op, en dat terwijl het complex zelf bij oplevering ook niet bepaald positief werd ontvangen. PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn, wethouder van Volkshuisvesting ten tijde van de bouw van de Zwarte Madonna, stelde de sloop aan de orde tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hij wilde dat staatssecretaris Remkes (VROM) onderzoek zou doen naar de mogelijkheden om de overheidskantoren op een andere plek te bouwen. De gemeenteraad van Den Haag stemde 25 januari in met de sloop van het complex. Tegenstanders van de sloop gaven zich niet zomaar gewonnen. De leegstaande bedrijfsruimten onder in de Zwarte Madonna werden gekraakt en ontruimd. Op 1 februari berichtte het ANP dat HaagWonen nog niet overtuigd was van het nut van de sloop, zelf ziet zij geen enkele noodzaak voor sloop. Ook eist HaagWonen dat de gemeente met garanties komt voor de herhuisvesting van de huidige bewoners van de flat. Onderhandelingen over de verkoop zijn nu gaande.

Naar nu blijkt voert de gemeente Den Haag, in persoon van de wethouder Hillhorst (PvdA) gesprekken met Jo Coenen, Rob Krier, Carel Weeber en Richard Meier. Aardig detail: Richard Meier, over wie nu een overzichtstentoonstelling te zien is in het NAi, is door Adri Duivesteijn naar Den Haag gehaald om het Haagse stadhuis te ontwerpen.