Feature

Charlotte Köhlerprijs voor Lofvers / van Bergen / Kopla

De aanmoedigingsprijs van fl. 10.000,- voor jonge Nederlandse kunstenaars onder de 35 jaar, wordt ieder jaar uitgereikt aan veel belovende kunstenaars die werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst, architectuur of decorontwerp. De prijs voor architectuur gaat dit jaar naar het architectencollectief Lofvers/ van Bergen / Kolpa uit Rotterdam.

Het collectief bestaande uit Willemijn Lofvers, Jago van Bergen en Evert Kolpa werd in 2000 officieel opgericht. Hun samenwerking dateert van eerder. Met het project 'Infra Ecologie' studeerden Lofvers en van Bergen af aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. 'Infra Ecologie' is de uitkomst van een onderzoek naar de mogelijkheden om hinderzones langs infrastructuur een (nieuwe) functie te geven. Een van de voorstellen betreft het concept BP-Koolzaad. Hierin wordt uitgegaan van het bestaande netwerk van pompstations langs autowegen. De kooldioxide in de uitlaatgassen wordt opgenomen door koolzaadvelden. Via een uitgekiend distillatieproces levert koolzaad op haar beurt weer diesel. De benzinepomp is zo niet alleen geïntegreerd met infrastructuur, maar ook met een agrarisch landschap van koolzaadvelden. Resultaat: infrastructuur wordt gekoppeld aan landschap, wegverkeer aan natuur, emissie aan productie, de eendimensionale benzinepomp aan een meervoudig programma.

Andere projecten van het collectief betreffen een ontwerp voor een 150 meter hoge tv zendmast in Amsterdam Noord en een studie naar het streekeigen bedrijvenlandschap in de provincie Overijssel in 2020. Samen met een onderzoeksbureau en een landschaparchitect ontwikkelden Lofvers/ van Bergen / Kolpa nieuwe typologieën voor bedrijventerreinen. 'Scharrelbedrijvigheid (de zgn. 'veevolutie') en kennisfora ('microsoftdorpen' genaamd) geven blijk van hun vermogen om de toekomst te verbeelden en uiteenlopende opgaven met elkaar in verband te brengen', aldus het juryrapport.

De jury bestaande uit Esther Agricola, Lex ter Braak, Erik Kouwehoven, Tracy Metz en Suzanne Oxenaar kende ook prijzen toe aan: Germaine Kruip, Pascale Gatzen, Micheal Tadja en Hans Hof Ensemble.