Feature

Studiereis India

In november organiseert het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst ism met NIROV weer een architectuurstudiereis. Deze keer is India het doel en Schaarste en Overvloed het motto. De race om de twintig deelnameplaatsen is sinds afgelopen maandag open en duurt tot eind mei.

De studiereis vindt plaats van 15 november t/m 4 december 2001. Deelname staat open voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, maar de reis is ook bestemd voor beschouwers, vormgevers en beeldend kunstenaars die in theorie of praktijk een bijdrage leveren aan de inrichting en openbare ruimte in Nederland.

De studiereis moet voor de deelnemers een indringende en inspirerende kennismaking met de ontwerpcultuur en 'genius loci' van India worden. Uitgangspunt is de Nederlandse situatie waarin een tekort wordt geconstateerd aan ruimte en natuurlijke hulpmiddelen in combinatie met materiƫle en technologische overvloed. Onderzocht wordt op welke wijze in India waarneembare, veronderstelde en voorspelde tekorten en beperkingen kunnen leiden tot oplossingen op stilistisch, programmatisch, technisch en organisatorisch gebied. Dit in relatie tot o.a. ruimtegebruik, materiaaltoepassing, financiƫle mogelijkheden en in het perspectief van de volstrekt andere culturele, sociale, geografische, politieke en historische setting van India.

Het definitieve reisprogramma wordt binnenkort bekend gemaakt.

De studiereis staat open voor een groep van maximaal 20 deelnemers van wie voorafgaand, tijdens en na afloop van de reis grote inzet wordt verwacht. Zo dienen zij uitgebreid verslag te doen van hun ervaringen in publicaties, tijdens openbare debatten en op deze site. In principe staat deelname open voor alle in Nederland werkzame personen. Geselecteerde deelnemers ontvangen een reisbeurs. Voorwaarden en overige informatie zijn te vinden op de website van de Indiareis.