Feature

Vijfde Nota nog lang niet rond

Bij de behandeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is minister Pronk maandag flink bekritiseerd. Het gevecht zal de komende tijd gaan over de hardheid van de rode en groene contouren. Bovendien kan hij op weinig steun voor zijn voorstel voor de bouw van een Bollenstad rekenen.

De Tweede Kamer blijft er bij dat er hardere maatregelen nodig zijn tegen de voortschrijdende bebouwing van open gebieden in Nederland. Minister Pronk (VROM) slaagde er maandag in een debat over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening niet in om de angst weg te nemen dat daar sluipenderwijs steeds meer woningen en bedrijfsterreinen komen.

Volgens de nota komen er zogenaamde groene contouren om waardevolle natuurgebieden. Daar mag niet worden gebouwd. Steden gaan rode contouren trekken om gebieden waar zij tot 2015 nog willen bouwen. Daar tussenin liggen 'balansgebieden'.

Uitgezonderd de VVD wil de Kamer dat er meer natuurgebieden en waardevolle landschappen tegen bebouwing worden beschermd. Er lijkt bovendien een meerderheid voor een vetorecht van het Rijk tegen bebouwing in de balansgebieden. Pronk wil dat de provincie dat beslist.

Tevergeefs zei Pronk dat veel regels (bijvoorbeeld voor geluidsoverlast en stank) bouwen in open gebieden nu al verbieden en dat open landschappen zeker niet vogelvrij zijn. Zij zijn echter moeilijk te handhaven. Hij wilde niet meer toezeggen dan dat hij wil proberen om daar een duidelijke lijn in aan te brengen.

De meerderheid van de Kamer keerde zich tegen de bouw van een nieuwe stad in de Bollenstreek. Volgens VVD, CDA en D66 moeten de bollenvelden blijven. VVD en CDA zijn tegen de bebouwing van vliegveld Valkenburg bij Leiden. Er zijn nog wel andere plaatsen waar kan worden gebouwd, bijvoorbeeld aan de oostkant van het Groene Hart of in Flevoland.

Pronk kreeg er maandag hard van langs. Van alle kanten kreeg hij het verwijt dat zijn nota blijft steken in analyses en abstracties. Een concreet uitgewerkte visie op de ruimtelijke ordening ontbreekt. Andere ministeries voeren intussen hun plannen uit, en bepalen zo in feite wat er gebeurt.

Duivesteijn (PvdA) noemde nota ,,in de huidige vorm niet aanvaardbaar'' en maakte zich grote zorgen of hij nog acceptabel kan worden. Verbugt (VVD) sprak over ,,een sprookjesboek over het grote berenbos''.

bron: ANP

De kamer heeft nog geen concrete moties of amandementen ingediend. Op dit moment loopt het inspraakproces nog. Pas als dat is afgerond zal de definitieve Nota worden opgesteld, waarna het echte politieke debat kan beginnen. Voorlopig is de Vijfde Nota nog lang niet rond.