Feature

Zes ontwerpen voor Haarlems Provinciehuis

In het Haarlemse Provinciehuis zijn vandaag de plannen voor de nieuwe huisvesting van de statenvergadering en vervangende kantoorruimte gepresenteerd. Zes architecten dingen mee naar de opdracht waarbij de inpassing van het ontwerp in de parkachtige omgeving en de relatie met de andere monumentale gebouwen zwaar mee wegen in de beoordeling. In mei wordt de winnaar bekend gemaakt.

De opdracht kwam samengevat neer op: ontwerp een nieuw onderkomen voor de Statenzaal, annex vergadercentrum; zorg voor vervangende nieuwbouw van een drietal te slopen kantoorpanden aan de Dreef; lokaliseer al het parkeren ondergronds; bedenk hoe met respect kan worden omgegaan met de monumentale status van Paviljoen Welgelegen op de as van de Haarlemmer Hout, de dokterswoning en het omringende Frederikspark; maak ook een voorstel voor de herinrichting van het park en tenslotte zorg ervoor dat dit alles binnen de regels en normen van duurzaam bouwen valt.

De architectenkeuze moest plaatst vinden volgens de regels van Europese inschrijving. Er was veel belangstelling voor de opgave, 91 architecten vroegen om informatie. Vierenveertig bureaus stuurden daadwerkelijk dossiers in. Na toetsing aan de criteria bleven er 19 over waarvan uiteindelijk zes bureaus de opdracht kregen een daadwerkelijk ontwerp te maken.

Alle zes ingezonden plannen volgen een modernistische benadering, stilistische aansluiting bij de negentiende-eeuwse bestaande bebouwing is vermeden. Een andere overeenkomst is dat alle inzendingen de nieuwbouw in meer of mindere mate opvatten als een paviljoen in het park. Sommige plannen positioneren dit paviljoen als een vrij object, anderen trachten door middel van aansluiting op de bestaande bebouwing een voorpleinachtige ruimte te creëren.

Claus en Kaan voegen twee vrijstaande 'villa's' – een vergadervilla en een kantoorvilla – toe aan de bestaande reeks rond het Federikspark. De twee grote transparante paviljoens, de een verticaal en de ander horizontaal gearticuleerd, vormen samen met Welgelegen een U-vormige nieuwe Griffietuin. Het ontwerp heeft een hoge ambitie ten aanzien van het comfort van de werkruimten en de duurzaamheid (zero-emissie en een Epc van 0,58.)

Erick van Egeraat Associated Architects plaatst de uitbreiding grotendeels ondergronds waarbij het representatieve gedeelte en vergaderruimte worden overdekt door een grote ei-vormige glazen koepel. De kantoorruimten zijn als langgerekte stroken met tussenliggende patio's aan deze koepel gekoppeld.

De Engelse architect David Chipperfield stelt een S-vormige, slingerende verlenging van Welgelegen voor. De haak begint met een omsluiting van de aanwezige dokterswoning en omsluit daarna een glazen blok waarin de vergaderzaal is ondergebracht. Zoals van Chipperfield was te verwachten is het een ingetogen ontwerp dan 'wordt gevormd door een laag van een doorschijnend, zwart koperen huid over doorschijnende glasvolumes'

Josep Lluis Mateo (MAP architects) gaat evenals Erick van Egeraat grotendeels ondergronds teneinde de openheid van het park te bewerkstelligen. Mateo plaats daarbij een deel van de kantoorruimten in een opgetild, glazen volume met uitgesneden patio's.

Xaveer de Geyter heeft ten opzicht van de overige plannen een afwijkende opzet. Hij brengt het programma onder in een stevig ringvormig volume, dat als vrij object in het park staat en doet verder geen poging aansluiting te vinden bij het bestaande paviljoen Welgelegen.

Erik Knippers (Architectenbureau Wouda) 'klapt het bestaande bouwdeel A/B/C om'. Hierdoor blijft een open relatie met de omgeving behouden, terwijl tevens een rustige omsloten tuin wordt gecreëerd De statenzaal en een deel van de kantoorruimten bevindt zich ook hier ondergronds.

De plannen gaan de komende tijd een informatieronde in en zullen worden beoordeeld door verschillende commissies. Eind mei, begin juni wordt de definitieve architectenkeuze bekend gemaakt.