Feature

Haarlem kiest Mateo

Gedeputeerde staten van Noord-Holland willen de Spaanse architect Josep Lluis Mateo (MAP-Architects) uit Barcelona de nieuwbouw van een deel van het Provinciehuis in Haarlem (Dreefcomplex) laten ontwerpen. In de nieuwbouw, aansluitend aan Paviljoen Welgelegen, zal onder meer een nieuwe statenzaal zijn opgenomen. GS leggen dit principe-besluit voor aan Provinciale Staten, die 11 juni zullen adviseren over het voornemen dit bureau de opdracht te verlenen.

(persbericht ) MAP Architects is gekozen uit zes ontwerpers, die begin april hun voorstellen hebben gepresenteerd. Het bureau scoorde hoog bij de beoordeling van de ontwerpen door vier adviescommissies. GS lieten zich in hun keus adviseren door een architectenselectiecommissie, een interne begeleidingscommissie, een externe begeleidingscommissie (met vertegenwoordigers van bewoners uit de omgeving en de gemeente Haarlem) en een commissie uit de staten. Het plan van Josep Lluis Mateo werd het meest aanbevolen en wordt het hoogst gewaardeerd. De architect uit Barcelona heeft in Nederland o.a. een woningcomplex in de Amsterdamse haven ontworpen.

De overige inzendingen in het kader van de meervoudige ontwerpopdracht waren van Claus en Kaan Architecten; Amsterdam, Erick van Egeraat Associated Architects, Rotterdam; David Chipperfield Architects, Londen; Xaveer de Geyter Architecten, Brussel; Architectenbureau Wouda, Utrecht.

Het motto van Mateo is: 'Architectuur en natuur: zich ingraven of zweven'. Het ontwerp van de Spaanse architect laat dan ook een ondergronds vergadercentrum met een nieuwe statenzaal zien in de binnentuin van het provinciehuis en een 'zwevend' kantoorgebouw voor 250 medewerkers op de plek waar nu nog de kantoorvleugels staan die zullen wijken voor nieuwbouw.

Ook ondergronds wordt, aan de Dreefzijde, een parkeergarage met ca 240 parkeerplaatsen voorzien.

Eind juni wordt de opdracht formeel verleend. Dan is ook het programma van eisen voor de nieuwbouw definitief vastgesteld. Op basis daarvan en op grond van een aantal aanvullende voorwaarden zal de architect zijn ontwerpvoorstel dan verder uitwerken.

Het ontwerp moet blijven binnen het taakstellend bouwkostenbudget van f 35 miljoen ( excl. BTW, prijspeil 1999) behoudens prijsstijgingen en eventuele extra kosten i.v.m. duurzaam bouwen. De totale investering zal zich moeten bewegen binnen het door de staten vastgestelde krediet van f 72 miljoen.

Afhankelijk van het verloop van de vereiste (planologische) procedures kan de start van de bouw in 2003 beginnen. De oplevering is gepland in 2005.