Recensie

Dag van de architectuur 2001

Vrijdagmiddag om 16.44 geeft Rijksbouwmeester Jo Coenen in het NAi het startsein voor de Dag van de Architectuur 2001. Onder de titel 3×8, wonen, werken, rusten, een thema dat afkomstig is uit de beginjaren van de dit jaar 100 jaar bestaande Woningwet, is er het komende weekend door heel het land weer van alles en nog wat te doen op het gebied van architectuur.

Het leuke van de Dag van de Architectuur – dat eigenlijk inmiddels meer een Weekend van de Architectuur lijkt te zijn geworden – is ons inziens dat er zoveel lokale activiteiten zijn. Vrijwel elke zichzelf respecterende stad heeft inmiddels wel een eigen programma, meestal georganiseerd door lokale Architectuurcentra en/of lokale BNA-groepen. De focus ligt daarbij gelukkig nog steeds op het bezoeken van gebouwen – hét succesnummer van elk Dag van de Architectuurprogramma, zeker wat bezoekersaantallen betreft. Maar daar omheen wordt steeds meer georganiseerd: prijzen worden uitgereikt, kinderprogramma's opgetuigd, forumdiscussies aangewakkerd etcetera. Het is ondoenlijk om alle activiteiten te noemen. Zie voor een overzicht de ArchiNed DvdA agenda of de speciale DvdA website.

Van meer dan lokaal belang zou de tentoonstelling (tot 13 juli) van de Tien Grote Projecten van Nederland in het Haagse Ontwerpatelier van de Rijksbouwmeester kunnen zijn. Grote Projecten vonden wij al een aanmatigende titel, maar in het kader van de internationalisering heeft men gemeend deze zelfs 'Big Projects' te moeten gaan noemen. Waarom niet gelijk NL_XL ? In Rotterdam wordt dit jaar vanwege het samenvallen met Rotterdam Culturele Hoofdstad meer dan de toch al gebruikelijke grote hoeveelheid activiteiten georganiseerd. Ten eerste is daar het R2001 programma Thuis in Rotterdam met onder veel meer 24 opengestelde voorbeeldwoningen uit de woningbouwgeschiedenis en de tentoonstelling 6,5 miljoen woningen in Las Palmas, maar bovendien wordt er op zaterdag en zondag een heus Festival van de Architectuur in en om het Museumpark georganiseerd met verschillende presentaties, activiteiten en rondleidingen. Genoeg aanleiding om het strand dit weekend het strand te laten en er op uit te gaan in de stad.