Feature

Paniek en verwarring

Duco Stadig, wethouder RO van Amsterdam, heeft drie bouwondernemingen aan de kant gezet omdat zij onvoldoende goedkope woningen kunnen bouwen in de nieuwe wijk IJburg. De ondernemingen lopen een contract mis om 3000 huizen te realiseren. En dat terwijl er toch al zo weinig woningen worden gebouwd!

Drie bouwconsortia, Waterstad, IJburgermaatschappij en IJ-Delta, bouwen samen 6700 huizen in de nieuwe wijk in het IJ. De bedrijven zetten wel de eerste 3000 woningen neer, maar daarna is het afgelopen, stelt de gemeente Amsterdam. Volgens de gemeente bleek tijdens de onderhandelingen dat de bedrijven moeite hadden huizen voor een aanvaardbare prijs in het middensegment te bouwen. Volgens voorzitter F. Bijdendijk van consortium Waterstad, eveneens directeur van woningbouwvereniging Het Oosten, zouden huizen die volgens het contract gebouwd moeten worden nu 420.000 tot 480.000 gulden opbrengen. Het lukt zijn consortium niet de huizen voor deze prijs te bouwen. Volgens Bijdendijk is alles te wijten aan de sterk gestegen kosten: 20 tot 25 procent het afgelopen jaar, tegen een normale stijging van 3 a 4 procent. ,,Dat was niet te voorzien. We hebben zelfs te maken met aannemers die 50 procent meer vragen dan we hadden ingeschat. Wanneer de gemeente niet tot actie was overgegaan zou IJburg 'een wijk voor de rijken worden'', aldus een woordvoerder van de gemeente. Volgens de plannen zou IJburg gaan bestaan uit 30 procent sociale woningbouw, 40 procent middensegment en 30 procent vrije sector. Een onderzoek van de gemeente wijst uit dat de toekomstige IJburger een inkomen heeft tot 130.000 gulden en een zoekt woning tot 380.000 gulden.

Steeds vaker verschijnen ook berichten in de pers over bouwprojecten die stil worden gelegd omdat de bouwkosten te hoog zijn. Ontwikkelaars wijzen steevast een beschuldigende vinger naar de aannemers. Op hun beurt wijten dezen de gestegen prijzen aan de hogere personeelskosten en hogere materiaalkosten. Zoals iedereen op school heeft geleerd zorgt schaarste voor prijsstijgingen, maar hoe valt dit te rijmen met het bericht dat onlangs verscheen in de krant dat er sinds het midden van de jaren vijftig vorige eeuw niet zo weinig woningen zijn gereedgekomen als het afgelopen jaar?

Uhh, even kijken of wij het snappen: Ondanks het feit dat er kennelijk veel minder woningen worden gebouwd dan ooit, worden er gevoelsmatig juist veel woningen gebouwd (de Vinex-paradox) en daarom ontstaat er tekort aan personeel en materiaal, zodat de bouwprijzen stijgen en daardoor de woningprijzen, waardoor er ooit een moment komt waarop de woningen onbetaalbaar worden, zodat de vraag gaat dalen waardoor er minder gebouwd gaat worden, zodat er een tekort ontstaat, waardoor de woningprijzen stijgen en waardoor de overheid tevens nieuwe programma's voor versnelde woningbouw gaat opzetten, zodat er weer weinig en (gevoelsmatig) toch veel woningen worden gebouwd, waardoor we weer aan het begin van deze cyclus zijn gekomen.