Recensie

Parasite op toplocatie

Op 31 mei is in het Las Palmasgebouw in Rotterdam de tentoonstelling ‘Parasites – The city of small things’ geopend. Met een dertigtal maquettes worden ideeën aangedragen voor verplaatsbare lichte bouwwerken die zich als parasieten op gebouwen nestelen waar ze gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Hangend over de rand van de liftschacht van Las Palmas is tevens een Parasite op ware grootte open voor publiek.

Parasite staat voor prototypes for advanced ready-made amphibious small scale individual temporary ecological houses. Het zijn niet plaatsgebonden, kleinschalige woonobjecten voor ongebruikelijke locaties binnen het stedelijk gebied. Deze gebouwde experimenten spelen in op de actuele discussie over lichte, geprefabriceerde woningen maar laten tevens zien hoe je op een duurzame manier kunt omgaan met de verdichting van de stad. Ze onthullen de vergeten gebieden, de verlaten terreinen, de nog niet ontdekte toplocaties op daken van bestaande gebouwen. Op de tentoonstelling zijn naast de maquettes tevens foto’s van Anne Bousema te zien die mogelijke ‘Para-sites’, locaties voor deze tijdelijke bouwwerken, in beeld brengt Het Parasite project ontstond als internationaal initiatief drie jaar geleden in Malmö en is door Rotterdam 2001 omarmd. De uiteindelijke bedoeling van het project is een aantal van de tentoongestelde ontwerpen daadwerkelijk uit te voeren.

Het overgrote deel van de ontwerpen kan worden gebouwd met innovatieve materialen en technieken die als prefab-elementen vanuit het land van herkomst kunnen worden getransporteerd. Een Duits ontwerpteam onder leiding van Kees Christiaanse ontwierp een opblaasbaar huis waar de doorzichtige wanden de bezittingen van de bewoners tonen. Een ontwerp van Darrin Spel, in samenwerking met Paul Vlok en Adam Visser van de TU Delft, nestelt zich in de nis tussen twee gebouwen en groeit in een spiraal omhoog. Een erg ludieke Parasite van ACTAR Arquitectura uit Barcelona gebruikt de gigantische constructie van de befaamde Osborne billboards als locatie voor een Parasite.

Mechthild Stuhlmacher en Rien Korteknie, de initiatiefnemers van de tentoonstelling Parasites, hebben speciaal voor Las Palmas een ontwerp ontwikkeld. Het doet zich voor als een eenvoudig woonhuis met het uitzicht van een havenkraan. Het gifgroene gebouwtje is opgetrokken uit massief vurenhouten panelen, een duurzame techniek die nog niet eerder in Nederland is toegepast. Het houten interieur omsluit je als een veilig boshutje terwijl het uitzicht, dat zich ontvouwt achter mooi geplaatste ramen, je opeens in de uitgestrektheid van de haven werpt. Helaas heeft deze Parasite geen patent op dit uitzicht. In september wordt het gedemonteerd en per boot over de Maas naar de internationale bouwtentoonstelling Hoogvliet getransporteerd.