Recensie

Vrijstaat in maatkostuum

AVL-ville, de vrijstaat in wording van Atelier van Lieshout, heeft afgelopen week het concept voor een eigen grondwet geformuleerd. Op een kleinigheid over sektevorming en polygamie na wijkt het in geen enkel opzicht af van het Nederlandse stelsel anno 2001. Zelfs daar waar de invulling van een vrijstaat nog geheel open ligt sluipt de beheersdrang binnen

Atelier van Lieshout heeft sinds enkele maanden een basis in de Rotterdamse haven. Op een verlaten terrein heeft de kunstenaarsgroep een ‘self-entertaining’ werk/speelplaats gebouwd. Direct bij binnenkomst wordt gemeld dat het streng verboden is als bezoeker de grote werkplaats van dit openluchtmuseum te betreden. In het voorbijlopen slaan de polyesterdampen en een overvloed aan drijfgassen me op mijn keel en ogen. Toch lopen vrolijk lachende AVL-burgers van de loods naar de naastgelegen zelfbouw. Een knusse in PUR-schuim verpakte ruimte met landmachttafels en een open polyester keuken vormt het decor van een illegaal restaurant. Bij het vooraf betalen krijg je naast een drankje tevens een bewijs van lidmaatschap voor één dag. Dan volgen de verassend lekkere drie gangen van het onaangekondigd menu. In borden als schalen liggen de zelfgeslachte ingrediënten afkomstig van de nabijgelegen AVL-boerderij; de meest mobiele ecologische veehouderij ter wereld.

Op het buitenterrein staan verschillende bouwwerken opgesteld in een confetti-achtige stedenbouwkundige opzet. Daarmee wordt gelijk de essentie van de objecten duidelijk, op ieder moment moet elk van deze mobiele units verplaatst kunnen worden om als kunstwerk tentoongesteld te kunnen worden of als abortuskliniek dienst te doen buiten de Ierse territoriale wateren.

Aan de rand van het terrein, langs de waterrand, staat een kanon klaar om AVL-Ville te beschermen tegen vijandige aanvallen vanaf het water. Schitterend in de avondzon staat een van de slaapverblijven, met openhaard, open, sporen van recent gebruik duidelijk zichtbaar. Ik zie mijzelf hier al zitten met een glas Chateau Lafitte. Ja het is goed toeven in de vrijstaat van de 21e eeuw. De enig mogelijke vijand is tevens de subsidieverstrekker. Gelukkig zien ze het zelf ook als een grap.

Grondwet AVL-Ville voorlopige versie

Preambule

In een zich voortdurend ontwikkelde maatschappij vervult de kunstenaar een belangrijke stimulerende rol. Ontwikkeling impliceert zich kunnen losmaken van bestaande structuren. Voor een optimale artistiek expressie is het dan ook van eminent belang dat de kunstenaar zich kan ontplooien zonder onderhevig te zijn aan de beperkingen van de burgerlijke moraal. AVL-Ville heeft tot doel een omgeving te scheppen waarin dit mogelijk is. Teneinde dit te bereiken zijn de rechten als hieronder geformuleerd te beschouwen als absolute rechten, waarop beperkingen dus niet mogelijk zijn. AVL-Ville kan tengevolge hiervan hard confronterend artistiek leven meebrengen. Dit is echter de ultiem consequentie van een eerlijk, compromisloos bestaan.

Tekst van de grondwet

1. Ieder heeft recht op vrijheid van artistieke expressie en beeldende vormgeving.

2. Ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder valt te verstaan het ontvangen en openbaren van gedachten of gevoelens anders dan artistieke expressie. 3. Iedere deelnemer van AVL-Ville is gelijk en heeft er recht op om zonder discriminatie van ras, huidskleur, seksualiteit, taal, geloofsovertuiging, politieke artistieke of levensbeschouwelijke opvattingen, nationaliteit, eigendom, dan wel op enig andere grond te worden behandeld.

4. Ieder heeft recht op vergadering en betoging.

5. Ieder heeft recht op vrijheid van godsdienst, afgoderij daaronder begrepen, sektevorming en polygamie.

6. Ieder heeft recht op onderwijs, kunstonderwijs inbegrepen.

7. Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn privacy en zijn artistieke leefsfeer alsmede communicatie in welke vorm dan ook met derden.

8. Ieder heeft recht op vrije beweging binnen het AVL-gebied

9. Ieder heeft recht op het zelfstandig creëren van huisvesting binnen het AVL-gebied. 10. Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam en geest, welke onaantastbaarheid het recht omvat daarover naar eigen inzicht, al dan niet met behulp van artificiële middelen, te beschikken.

11. Iedere AVL-Ville deelnemer is eerlijkheid en respect tegenover een andere deelnemer verschuldigd en heeft de absolute plicht om zijn conflicten binnen AVL-Ville op te lossen.

12. a. Iedere AVL-Ville deelnemer aanvaardt dat het bestuur uitgeoefend wordt door een hoofdbestuur dat een nader te benoemen toezichthoudend college samenstelt, welk college onder meer gevormd wordt uit leden van het stichtingbestuur.

12. b. Het hoofdbestuur is bevoegd deelnemers te royeren, indien geen minnelijke oplossing voor gerezen conflicten kan worden bereikt.