Recensie

Discussie Pig City – voorlopig – afgesloten

Vanaf mei was het mogelijk om deel te nemen aan een ArchiNeddiscussie over ethiek en architectuur, dit alles naar aanleiding van het project Pig City van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Van deze mogelijkheid is door velen gebruik gemaakt. De discussie wordt afgesloten met een korte samenvatting van de reacties.

Wat was ook al weer de aanleiding? In het voorjaar presenteerde het deels door het ministerie van LNV gefinancierde project Pig City. Pig City wordt voorgesteld als 76 torens van 622 meter hoog met verdiepingen van 87 maal 87 meter waarin varkens worden gehouden. De varkensflats dienen als mogelijke oplossing om het productieproces van de intensieve varkenshouderij te optimaliseren. Dierenwelzijn en economisch grondgebruik waren belangrijke factoren bij de conceptontwikkeling. Ondanks het feit dat Pig City een concept is, gaf MVRDV aan dat het realiseerbaar is én dat ze het graag willen realiseren. Het plan riep veel reacties op, discussies liepen hoog op, daarom vroeg ArchiNed lezers te reageren.

Een aantal lezers vindt Pig City een hilarisch, grappig idee maar niet iets om serieus te nemen, wat leidt tot vrolijke reacties als 'HAHA i like PIGS PIGTOPIA !!! nice and practical MVRDV rules !!!'

Het merendeel van de inzenders neemt het voorstel wel degelijk serieus wat, niet geheel onverwachts, leidt tot gemengde reacties. De problemen van de varkenshouderij zijn reëel, en sommige zien in het concept Pig City wel degelijk mogelijkheid om deze op te lossen. Een discussie over de ethische kant acht men niet relevant, of zoals iemand schreef:'Ethiek is geen luxe voor architecten, ethiek is voor architecten een specialisme. En te veel specialisten verstikken de wereld maar. Dus neem die onethische opdracht gewoon aan, maak er het beste van, reken een marktconform loon en bij last van gewetensbezwaren koop je wat ethiek bij mij.' Wel worden vraagtekens gezet bij de wijze waarop de opgave is geïnterpreteerd: 'MVRDV is onkritisch naar zijn opdracht(gever) toe; net als Hilberseimer laten ze de grenzen van hun project en denken bepalen door de gestelde opgave; iedereen die buiten die grenzen stapt, kan Pigcity maar moeilijk serieus nemen' en bij de praktische uitvoerbaarheid van het project:'Op 600 meter hoogte staat er een behoorlijke wind en is het koud en er bestaat een kans dat een varken naar beneden valt, dus hoe gaan die beesten buiten bij een boom wroeten.'

Het grootste aantal mensen maakt zich echter boos. Sommige menen dat Pig City geen manier is waarop je met dieren behoort om te gaan: 'Why we like people (and without any doubt a 'superior' being) should treat animals like 'bags of meat'? Can't we find another solution for this?' Anderen vinden architecten zich bezig moeten houden met belangrijkere en meer dringende zaken dan het huisvesten van varkens:'A project is not pretty images. I'm not totally against it, has some valid points, but not for animals, nowadays the problem is not space, but what the pigs eat and this is not a question for architects we have so much problems to resolve connected to people. architects have to be able to influence the future, he have to decide not here pigs are going to live but how people cant live, there's a entire world with problems for us, modernism in over we are lost we need a path. ' En het is dan ook hier waar volgens een aantal reacties de verantwoordelijkheid van de architect ligt: 'Coming from South Africa , I am all to aware of the far reaching consequences the social suggestions of over zealous designers ( of Dutch decent in our case) can have. Our country's past is littered with the misdirected suggestions of architects and planners. […]Some things are just WRONG. Even if they are architecturally profound or extremely creative. '