Recensie

Mobiele Architectuur

Op het Amsterdamse Storkterrein organiseert SKOR, Stichting Kunst en Openbare Ruimte, een tentoonstelling over mobiele architectuur die slechts een aantal weekenden te bezichtigen is. Op deze dagen worden tevens films vertoond en lezingen gehouden. Komend weekend is de eerste openstelling.

Over het hele terrein verspreidt staan voorbeelden van mobiele architectuur. Zo ligt op de kade de ParaSITE van Kas Oosterhuis, Menno Rubbens en Ilona Lénárd, en staat in een van de hallen het ellipsvormige fiberglas Futuro House van Matti Suuronen uit 1968.Tijdens de weekenden is ook een presentatie te zien van de plannen voor mobiele eenheden die in het kader van een meervoudige ontwerpopdracht ontwikkeld werden; een ontwerpopdracht georganiseerd door het AFK(Amsterdams Fonds voor de Kunsten) in samenwerking met SKOR. Het is de bedoeling dat drie van de inzendingen gerealiseerd gaan worden. In ieder weekend dat de tentoonstelling te bezoeken is, zal een evenement plaatst vinden. Zo zijn in het weekend van 20 en 21 oktober fragmenten van films te zien waarin mobiele architectuur een hoofdrol speelt, op 10 en 11 november zullen ontwerpers van de tentoongestelde objecten en deelnemers aan de ontwerpopdracht lezingen geven over hun ontwerp en hun visie geven op mobiele architectuur. Tijdens het weekend van 1 en 2 december organiseert SKOR een discussieforum waar vanuit diverse invalshoeken de functie van mobiele architectuur ter discussie wordt gesteld. In het weekend van 5 en 6 januari 2002 worden er ten slotte weer filmfragmenten vertoond.

Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling ontwikkelt op dit moment plannen voor de invulling van het Storkterrein. Met de tentoonstelling Mobiele Architectuur wil SKOR een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de manier waarop stedelijke gebieden die nog geen definitieve bestemming hebben, voor een tijdelijk gebruik ingezet kunnen worden. Nu steeds meer voormalige haven- en industrieterreinen permanente stedelijke functies hebben gekregen en als vrijplaatsen zijn verdwenen, wordt het gebrek aan woon- en werkplaatsen voor kunstenaars en kleine, beginnende ondernemers steeds nijpender. Mobiele architectuur zou een, zij het tijdelijke, oplossing kunnen bieden. Daarnaast wil SKOR met deze tentoonstelling een bijdrage leveren aan het debat over nieuwe woon- en werkvormen in een samenleving die steeds meer verandert in een netwerkmaatschappij.

De tentoonstelling vindt plaats in de weekeinden van 20/21 oktober, 10/11 november, 1/2 december 2001 en 5/6 januari 2002. Tot de deelnemers van de tentoonstelling over mobiele architectuur behoren: Piet Hein Eek (tuinhuis tuinhuis), Yuri Leiderman en Vadim Fishkin (Hotelit), Dré Wapenaar (winterbivak), Jack Brandsma (Mobiel Huishouden), koerszeinstravangelderen (Tuimelhuis), Eva Hertzsch en Adam Page (Executive Box), N55 (snail shell system), Gert 28 (Carovan), Atelier van Lieshout (Tampa-Skull en Favela), Matti Suuronen (Futuro House), Kas Oosterhuis, Menno Rubbens en Ilona Lénárd (ParaSITE), de Airstream Caravan en Frank Halmans (Atelier/werkplaats H2Ome).