Feature

Strijd om voorzitterschap BNA

Voor het eerst in het 160 jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Architecten, heeft zich een tweede persoon kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De kringen Amsterdam, Alkmaar en Kennemerland hebben Kees van der Hoeve voorgedragen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 november zal beslist worden of de door het BNA bestuur voorgedragen kandidaat Ashok Bhalotra, of Kees van der Hoeven de nieuwe voorzitter wordt.

Na drie jaar voorzitterschap legt Jan Brouwer per 1 januari 2002 deze functie neer. Het bestuur draagt altijd een kandidaat voor, deze keer in de persoon van architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra. Volgens de statuten van de BNA kunnen ook de kringen een kandidaat voorzitter voordragen. Een recht waarvan nu voor het eerst sinds mensenheugenis gebruik is gemaakt door de kringen Amsterdam, Alkmaar en Kennemerland. Het bestuur van de kring Amsterdam noemt een aantal redenen om met een eigen kandidaat te komen: Bhalotra zou vooral werkzaam zijn als stedenbouwkundige en niet als architect. Daarnaast vraagt men zich af of Bhalotra wel voldoende tijd kan vrijmaken om de BNA op deugdelijke wijze te besturen. Ook 'zijn houding ten opzichte van ons vak' wekt twijfel op omtrent Bhalotra's geschiktheid als voorzitter van de BNA. 'Voorts lijkt de rol die de komende voorzitter zal moeten gaan vervullen er eerder één te zijn van uitvoerder van reeds in gang gezette veranderingen dan van visionaire veranderaar'. De kandidaat die door de kringen Amsterdam, Alkmaar en Kennemerland is voorgedragen is Kees van der Hoeven. Van der Hoeven (1951) studeerde aan de TU Delft waarna hij in dienst kwam bij de Rijksgebouwendienst, in 1989 startte hij zijn eigen bureau. De laatste jaren heeft Van er Hoeven onder meer les gegeven aan de TU Delft, was hij de initiator van het Jonge Architecten Atelier en is hij oprichter en directeur van de internetsite Architectenwerk.

Of en op welke wijze beide kandidaten campagne gaan voeren, konden geen van de betrokkenen vertellen. De kans dat er straks promotiefilmpjes op de BNA website te zien zouden zijn, werd echter zeer klein geacht. Op 7 november wordt tijdens een besloten bijeenkomst schriftelijk gestemd, de kandidaat met de meeste stemmen wordt voorzitter. De benoeming zal voor twee jaar zijn. Andere geïnteresseerden voor het voorzitterschap zullen twee jaar moeten wachten, de officiële aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken.